Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 26 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

PIR zainwestuje w budowę elektrociepłowni w Olsztynie

podpisanie umowy pomiędzy PIR a MPEC-em na finansowanie budowy nowej elektrociepłowni w Olsztynie, fot. UMO

Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Projekt polega na wybudowaniu nowej elektrociepłowni działającej w wysokosprawnej kogeneracji.

Zakłada też gruntowną modernizację funkcjonującej ciepłowni miejskiej Kortowo, w celu dostosowania jej do nowych standardów środowiskowych. To pierwszy projekt PIR realizowany z jednostką samorządu terytorialnego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Kluczowe znaczenie w realizacji inwestycji będzie miał udział partnera prywatnego, który zostanie wyłoniony w trakcie postępowania przetargowego prowadzonego przez MPEC. W tym projekcie PIR występuje w roli pasywnego inwestora finansowego, który nie przejmuje kontroli nad przedsięwzięciem, zapewniając kapitał brakujący do zrealizowania inwestycji.

Budowa nowego zakładu wykluczy ryzyko pozbawienia mieszkańców Olsztyna dostaw energii cieplnej po 2017 roku, kiedy z zasilania sieci miejskiej zrezygnuje zewnętrzny dostawca ciepła – Michelin Polska SA. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na około 600 mln zł. Do produkcji energii nowy zakład wykorzystywał będzie między innymi paliwo alternatywne powstałe w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych.

– To znakomita wiadomość dla mieszkańców naszego miasta i województwa. Podpisane Porozumienie otwiera drogę do realizacji przedsięwzięcia, które zapewni pełne bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna w perspektywie kolejnych 30 lat – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.Dzięki tej inwestycji osiągniemy także europejskie standardy w kwestii zagospodarowania odpadów i przyczynimy się do znacznej poprawy stanu środowiska. Zastosowany model PPP oraz udział PIR w tym przedsięwzięciu czyni możliwym realizację strategicznego zadania Gminy, w sytuacji powszechnego w kraju deficytu środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez samorządy.

– Niezwykle cieszy mnie tempo prac i jakość projektów, które realizujemy. Zaangażowanie PIR w Olsztynie to kolejny przykład inwestycji przemyślanej pod kątem biznesowym i prorozwojowym, aktywizującej kapitał prywatny. Powstanie nie tylko nowoczesna infrastruktura oparta o preferowaną w ramach polityki UE kogenerację, ale też zakład umożliwiający spełnienie coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z partnerem prywatnym i MPEC zrealizujemy projekt, który przyczyni się do spopularyzowania formuły PPP w Polsce – mówi Mariusz Grendowicz, Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych.

Za wybudowanie nowej elektrociepłowni, oraz za zarządzanie, utrzymanie i eksploatację infrastruktury wytwórczej odpowiadać będzie partner prywatny poprzez powołaną w tym celu spółkę. MPEC wniesie do niej wkład w postaci istniejącej już Ciepłowni Kortowo oraz grunt przy ul. Lubelskiej w Olsztynie, na którym powstanie nowa elektrociepłownia. W zamian za wniesione składniki majątkowe MPEC obejmie udziały w spółce. Partner prywatny obejmie udziały w spółce w zamian za wniesione środki pieniężne, przeznaczone na sfinansowanie inwestycji. Pozostałe środki finansowe uzupełnione zostaną z wkładu PIR oraz z kredytów bankowych lub innych instrumentów finansowych. Postępowanie, które ma wyłonić Partnera Prywatnego zostało ogłoszone w listopadzie 2012 roku i obecnie jest na etapie dialogu konkurencyjnego, w którym uczestniczy pięć firm. (um/as)

Relacja Krzysztofa Kaszubskiego z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

00:00 / 00:00

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w Mpec, elektrociepłownia
Spór radnych o elektrociepłownię

Olsztyńska Rada Miasta przyjęła oświadczenie o rozpoczęciu przygotowań do partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest pierwszym krokiem do budowy kombinatu energetycznego. W porannych pytaniach Radia Olsztyn decyzję Rady...

Zamknij
RadioOlsztynTV