Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 4 °C pogoda dziś
JUTRO: 10 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Rada Programowa

Rada Programowa liczy 15 członków. Jej kadencja trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Uchwałami nr 411/2021, 412/2021, 413/2021, 414/2021, 415/2021 i 416/2021 z dnia 25 marca 2021 roku, Rada Mediów Narodowych powołała nową 15-osobową Radę Programową Radia Olsztyn S.A.

W jej skład weszli:

1. Cybulski Wojciech
2. Szaj Robert
3. Szkaradziński Mateusz
4. Zybajło Monika
5. Żuchowski Henryk
6. Telesz-Burczyk Irena
7. Iwański Ireneusz
8. Wcisła Dorota
9. Szczypiński Zbigniew
10. Ciechomski Zbigniew
11. Kozłowski Patryk
12. Markowicz Edyta Urszula
13. Mikołajczyk Maciej Tomasz
14. Nojman Radosław Marcin
15. Rudź Przemysław Mieszko

Na inauguracyjnym posiedzeniu 6 kwietnia 2021 roku powołano Prezydium Rady Programowej, w którego skład weszli:

1. Robert Szaj – przewodniczący
2. Radosław Nojman – wiceprzewodniczący
3. Dorota Wcisła – sekretarz

 

Uchwały Rady Programowej podjęte od 2021 roku:

Uchwała nr 1 – opiniująca plany programowe na 2021

Uchwała nr 2 – opiniująca plany programowe na 2022

Uchwała nr 3 – dotycząca przyznania nagrody im. Okęckiej-Bromkowej

Uchwała nr 4 – opiniująca plany programowe na 2023

Uchwała nr 5 – ocena założeń programowych i realizacji misji publicznej

Uchwała nr 6 – dotycząca przyznania nagrody im. Okęckiej-Bromkowej

Uchwała nr 7 – opiniująca skorygowane plany programowe na 2023 rok

Uchwała nr 8 – opiniująca plany programowo-finansowe na rok 2024

Uchwała nr 9 – opiniująca roczne sprawozdanie z realizacji misji

 


Uchwałą nr 75/2017, z dnia 16 marca 2017 roku, Rada Mediów Narodowych powołała nową 15 – osobową Radę Programową Radia Olsztyn S.A.

W jej skład weszli:

1. Bielawny Krzysztof
2. Bonisławski Dariusz
3. Cybulski Wojciech
4. Iwański Ireneusz
5. Kałudziński Władysław
6. Kowalski Wojciech
7. Kuźniewski Sebastian
8. Nojman Radosław
9. Rosłan Jan
10. Rudnik Dariusz
11. Smolińska-Letza Izabela
12. Suświłło Małgorzata (za Selima Chazbijewicza – rezygnacja 27.11.2018)
13. Szaj Robert
14. Telesz-Burczyk Irena
15. Wcisła Dorota

Na inauguracyjnym posiedzeniu 12  kwietnia 2017  powołano Prezydium Rady Programowej, w którego skład weszli:

    • Robert Szaj  – przewodniczący
    • Jan Rosłan  – wiceprzewodniczący
    • Radosław Nojman  – sekretarz

Informacja o pracy Rady Programowej w 2017 r.

Uchwały Rady Programowej podjęte od 2018 roku

Uchwała nr 1 – wniosek o zmianę nazwy rozgłośni.
Uchwała nr 2 – opinia na temat planów 2018.
Uchwała nr 3 – dotycząca korekty logo Radia Olsztyn
Uchwała nr 4 – dotycząca przyznania nagrody im. Maryny Okęckiej-Bromkowej.
Uchwała nr 5 – opinia na temat planów 2019
Uchwała nr 6 – dotycząca przyznania nagrody im. Maryny Okęckiej-Bromkowej.
Uchwała nr 7 – dotycząca audycji ukraińskich
Uchwała nr 8 – dotycząca opiniowania planów programowych
Uchwała nr 9 – dotycząca przyznania nagrody OB
Uchwała nr 10 – dotycząca audycji dziecięcych
Uchwała nr 11 – dotycząca opiniowania skorygowanych planów programowych
Uchwała nr 12 – dotycząca opiniowania planów programowych 2021
Uchwała nr 13 – dotycząca zmiany terminu zgłaszania kandydatów do OB
Uchwała nr 14 – dotycząca przyznania nagrody OB
Uchwała nr 15 – dotycząca magazynu dla samorządów

 


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na posiedzeniu 30 października 2012, powołała 15-osobową Radę Programową Radia Olsztyn – V kadencji.

W jej skład weszli:
1. Zbigniew Ciechomski – rekomendowany przez PSL
2. Rafał Gozdur – rekomendowany przez Ruch Palikota
3. Adam Hołub – rekomendowany przez Elbląska Fundacja Akademicka
4. Ireneusz Iwański – rekomendowany przez PO – przewodniczący
5. Tomasz Miętkiewicz – rekomendowany przez Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskie, Klub Biznesu
6. Paweł Pietnoczka – rekomendowany przez Związek Ukraińców w Polsce
7. Leszek Sobański – rekomendowany przez PiS – rezygnacja z dniem 26 kwietnia 2016
8. Marek Sokołowski – rekomendowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu
9. Witold Strzelec – rekomendowany przez PO
10. Piotr Sułkowski – rekomendowany przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków i Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
11. Zbigniew Szczypiński – rekomendowany przez SLD – wiceprzewodniczący
12. Zbigniew Szmurło – rekomendowany przez Solidarną Polskę
13. Irena Telesz-Burczyk – rekomendowana przez PO
14. Bożena Ulewicz – rekomendowana przez PiS
15. Dorota Wcisła – rekomendowana przez PO – sekretarz

 

Na pierwszym posiedzeniu 11 grudnia 2012 r. wybrano Prezydium Rady. Jej przewodniczącym został Ireneusz Iwański, wiceprzewodniczącym Zbigniew Szczypiński, sekretarzem Dorota Wcisła.

Informacja o pracy Rady Programowej w latach 2012-2015

Stanowisko ws. planów programowo-finansowych na rok 2016 r.

Uchwała dotycząca wsparcia rodziny uchodźców z Donbasu z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała o przyznaniu nagrody im. Maryny Okęckiej-Bromkowej z 23 września 2014 r.

Stanowisko dotyczące planów finansowych na 2015 rok

Uchwała z 8 kwietnia 2014 roku

Uchwała dotycząca audycji ukraińskich

Regulamin Rady Programowej Radia Olsztyn V kadencji

Regulamin wyboru przez Radę Programową laureata Nagrody im. Maryny Okęckiej – Bromkowej

Uchwała w sprawie oceny audycji w j. ukraińskim

Stanowisko nt. strony internetowej RO

Informacja o pracy Rady w 2013 r

Uchwała z dnia 27.08. 2013 r

Stanowisko na temat problematyki bezrobocia na antenie RO

Uchwała dotycząca przyznania nagrody

 


 

 


RadioOlsztynTV