Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 21 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Szkolenie żołnierzy w Węgorzewie z udziałem szefa MON

Fot. 16 Dywizja Zmechanizowana / Twitter

Szef MON Mariusz Błaszczak uczestniczy w pierwszym szkoleniu ochotników dobrowolnej służby wojskowej. Zgłoszenia do nowego typu służby nadsyłać można od 21 maja. Do tej pory spłynęło ich już ponad 3500 – poinformowało ministerstwo.

Mariusz Błaszczak zainaugurował pierwsze szkolenie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w siedzibie 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie (woj. warmińsko-mazurskie).

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy typ służby wojskowej – obok służby zawodowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej – wprowadzony przez obowiązującą od kwietnia ustawę o obronie ojczyzny.

Od momentu uruchomienia przyjmowania deklaracji tj. 21 maja br. do nowego rodzaju służby złożono ich już ponad 3500. Rozpoczynające się szkolenia dobrowolnej służby wojskowej odbywać się będą w turnusach w 16 jednostkach w całym kraju przez 28 dni. Pozwolą one zdobyć ochotnikom niezbędne umiejętności.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa podzielona została na dwa etapy. Pierwszy z nich to szkolenie podstawowe, które trwa 28 dni, po którym przewidziane jest złożenie przysięgi wojskowej. Drugim etapem jest trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków służbowych w danej jednostce wojskowej (bez obowiązku skoszarowania). Żołnierze pełniący ten rodzaj służby otrzymają w okresie szkolenia wynagrodzenia w wysokości najniższej pensji żołnierza zawodowego – 4560 zł. Ponadto, będą uprawnieni do 2 dni urlopu za każde 30 dni pełnienia służby.

Po służbie zasadniczej żołnierze będą mogli trafić do rezerwy aktywnej (po złożeniu odpowiedniego wniosku; bez niego – do rezerwy pasywnej), do WOT, a także ubiegać się o zostanie żołnierzem służby zawodowej, z pierwszeństwem w naborze. Żołnierze po dobrowolnej służbie zasadniczej będą również otrzymywać pierwszeństwo w rekrutacji na stanowiska w administracji publicznej – po spełnieniu pozostałych wymagań na dane stanowisko. Dobrowolna służba zasadnicza wlicza się także do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Rekrutacja do dobrowolnej służby odbywa się za pomocą portalu zostanzolnierzem.pl, a także w Wojskowych Centrach Rekrutacji. Po wysłaniu zgłoszenia i kontakcie ze strony rekruterów cała procedura rekrutacyjna ma trwać maksymalnie 2 dni.

Uchwalona w marcu ustawa o obronie ojczyzny liczy ponad 820 artykułów, zawartych na ponad 450 stronach i dotyczy m.in. zwiększenia budżetu na obronność. Zapisano w niej, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy, szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, „uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa”.

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co cztery lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

Autor: M. Małecki (PAP)
Redakcja: A. Niebojewska

Płk Bryś: 3 tysiące osób chce wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w ćwiczenia, Mariusz Błąszczak
Ćwiczenia Defender Europe 22 w Orzyszu. To sprawdzian sił NATO

7 tysięcy żołnierzy z państw NATO wzięło udział w manewrach Defender Europe 22. Na poligonie pod Orzyszem odbyło się ćwiczenie wieńczące manewry. Wzięły w nich udział...

Zamknij
RadioOlsztynTV