Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 18 °C pogoda dziś
JUTRO: 25 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Kiedy nowe władze samorządowe obejmą funkcje? PKW podała terminy

Zaprzysiężenie nowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych rad gmin i miast. Te muszą zwołać komisarze wyborczy między 1 a 7 maja. Złożenie ślubowania na inauguracyjnych sesjach zakończy proces obejmowania funkcji przez radnych i włodarzy.

30 kwietnia mija najdłuższa kadencja samorządowa w historii III RP, która trwała ponad 5 lat. Rekordowo długa kadencja to wynik dwóch zmian w prawie. Pierwsza to nowelizacja Kodeksu wyborczego z 2017 r., na mocy której wydłużono urzędowanie samorządów z 4 do 5 lat. Z kolei w końcówce 2022 r. na mocy specustawy przygotowanej przez posłów PiS, wydłużono kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Zabieg ten pozwolił uniknąć kumulacji wyborów parlamentarnych i samorządowych jesienią 2023 r.

W minioną niedzielę, po ponad 5 latach i 5 miesiącach od poprzednich wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r., Polacy ponownie poszli do urn, żeby wybrać lokalne władze. Wybierano blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kadencja nowych samorządowców rozpocznie się 1 maja.

Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.

Państwowa Komisja Wyborcza w swoim stanowisku zwróciła uwagę, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania, komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju, a więc takie posiedzenia musiałyby odbyć się jeszcze w pierwszej połowie kwietnia.

Jednakże, jak wskazała PKW, z uwagi na to, że zgodnie z tą samą ustawą kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem jej upływu, zwołanie w tym terminie sesji rady w celu złożenia ślubowania przez włodarza jest niemożliwe.

Dlatego Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązała komisarzy wyborczych do uwzględnieniu w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady ślubowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Sesje inauguracyjne nowych rad, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady. Oznacza to, że pierwsze posiedzenia rad muszą zostać zwołane między 1 a 7 maja.

Na pierwszym posiedzeniu radni złożą ślubowanie, a także wybiorą władze rady. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i od jednego do trzech wiceprzewodniczących.

Podobnie wyglądają pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad powiatów i sejmików województw. Zgodnie z ustawami o samorządzie powiatowym oraz samorządzie wojewódzkim, pierwszą sesję odpowiednio: rady powiatu i sejmiku województwa zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady. Zatem także w tych przypadkach jest na to czas od 1 do 7 maja.

Na pierwszym posiedzeniu radni składają ślubowania oraz wybierają prezydium rad (w przypadku rad powiatów wybiera się przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, z kolei w przypadku sejmików województw wybiera się przewodniczącego oraz nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących).

Autor: A. Rebelińska (PAP)
Redakcja: M. Rutynowski

Więcej w Państwowa Komisja Wyborcza, zaprzysiężenie, posiedzenie rady gminy
PKW opublikowała dane ze wszystkich obwodów do głosowania

W wybory do sejmików województw PiS uzyskało w skali kraju 34,27 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 30,59 proc., Trzecia Droga - 14,25 proc., Konfederacja i Bezpartyjni...

Zamknij
RadioOlsztynTV