Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 1 °C pogoda dziś
JUTRO: 0 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Deweloper nie dopełnił swoich obowiązków? Piotr Grzymowicz zabrał głos ws. działki przy ul. Głowackiego

fot. Przemysław Getka

Prezydent Olsztyna odpowiedział na zarzuty inwestora, który kupił działkę z dawnym basenem OSiR-u przy ulicy Głowackiego w Olsztynie. Deweloper, który wygrał przetarg oferując 21 milionów złotych, rozważa wycofanie swojej oferty, bo jak powiedział Radiu Olsztyn – nie widzi woli współpracy ze strony ratusza.

Chodzi m.in. o brak wydania mu warunków zabudowy, o które prezes firmy Wojciech Musiał wystąpił 10 marca. Bez tego nie ma potwierdzenia, jakiego typu budynek mógłby tam postawić.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz odpowiedział, że ustnie warunki zostały przedstawione podczas przetargu, a wniosek, który złożył inwestor był niekompletny, w dodatku do dziś nie wystąpił o niezbędną decyzję środowiskową.

Pan Musiał nie dopełnił swoich obowiązków i w związku z tym nie dał nam szansy na to, aby warunki zabudowy i zagospodarowania wydać. Jeszcze powiem, że te warunki nigdy nie mogą być i nie będą podstawą do tego, abyśmy zrezygnowali z podpisania umowy. Pan wylicytował kwotę i ma obowiązek zapłacić za tę działkę, jeśli chce ją nabyć

– oświadczył prezydent.

Zdaniem prezydenta, jeśli nie dojdzie do zapłaty, 710 tysięcy złotych wadium, które przedsiębiorca wpłacił, przejdzie na konto miasta, gdyż tak było w warunkach umowy. Przedsiębiorca ma czas na przelanie kwoty za działkę do końca maja.

Posłuchaj komentarza prezydenta Piotra Grzymowicza.

00:00 / 00:00

Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia Piotra Grzymowicza.

„W związku z opiniami, jakie pojawiły się w olsztyńskich mediach w sprawie sfinalizowania sprzedaży działki przy ul. Głowackiego pragnę wyjaśnić, że zarówno sam przetarg, jak i procedury zmierzające do jego zakończenia poprzez podpisanie notarialnej umowy sprzedaży z Nabywcą – firmą Dynamic Development, nie powinny budzić najmniejszych wątpliwości. Przetarg był przeprowadzony z najwyższa starannością a potencjalni nabywcy mieli wystarczająco dużo czasu do zapoznania się z możliwościami inwestycyjnymi, jakie oferuje działka przeznaczona do sprzedaży. Nie było żadnych przeszkód, które uniemożliwiałyby wystąpienie o decyzję określającą warunki zabudowy dla tej działki, albowiem takie wystąpienie nie jest uwarunkowane własnością i może to uczynić każdy zainteresowany. Także na rozpoczęciu licytacji, uczestnicy przetargu zostali poinformowaniu o stanie prawnym działki i uwarunkowaniach urbanistyczno-architektonicznych potencjalnej inwestycji.

W tych warunkach każdy z przystępujących do przetargu znał jego warunki i sam ponosi ryzyko swoich decyzji. Warto przy tym podkreślić, że w żadnym stopniu rozstrzygniecie przetargowe, kończące ten proces aktem umowy sprzedaży, nie było związane z decyzją Urzędu o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przedmiotowej działki. Tego typu uwarunkowanie nie funkcjonuje w procedurach przetargowych, albowiem w sposób rażący wpływałoby na jego transparentność i równość stron.

Warto przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Firma Dynamic Development z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przedmiotowej działki wystąpiła dopiero 10 marca, a zatem prawie półtora miesiąca po jej wylicytowaniu i niemal 5 miesięcy od ogłoszenia o przetargu na sprzedaż tego terenu. W dniu 15 marca 2021 roku Urząd wystosował do Nabywcy pismo o uzupełnienie istotnych braków w złożonym wniosku. Ich uzupełnienie warunkuje wydanie decyzji i jest niezbędnym elementem procedury administracyjnej. W odpowiedzi, w dniu 1 kwietnia 2021 r., wnioskodawca wniósł o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków we wniosku z 14 do 60 dni. Pomimo pozytywnej decyzji, Nabywca do dzisiaj nie przekazał kompletu dokumentów a nawet nie wystąpił o decyzję środowiskową, która jest koniecznym warunkiem wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W tym kontekście oczekiwanie na decyzję Gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako czynnika determinującego podpisanie aktu – a tak odczytuję zwłokę w decyzji Nabywcy, co do daty podpisania umowy – jest nieuprawnione i pozbawione umocowania prawnego. Dlatego moje decyzje co do bezwarunkowego terminu podpisania, uwzględniające wcześniejsze prośby Nabywcy o ich przedłużenie są w tym zakresie ostateczne i nieodwoływalne.

Z tych samych względów nie widzę też powodów do wcześniejszego, osobistego spotkania z Nabywcą. Do czasu przeniesienia własności na Nabywcę działki notarialnym aktem jej sprzedaży, takie spotkania rzucałyby cień na transparentność postępowania i mogłyby służyć do dezawuowania mojej roli, jako obiektywnego, bezstronnego obserwatora procesu przetargowego.

Jednocześnie dziwię się – zwłaszcza doświadczonym dziennikarzom śledczym czy gospodarczym – że tak łatwo padają ofiarą manipulacji i ulegają prostym i powszechnie znanym technikom z zakresu public relations. W powyższej sprawie nie ma nic do ukrycia, więc w razie takiej potrzeby możemy ujawnić całą dokumentację przetargową i korespondencję prowadzona z Nabywcą – firmą Dynamic Development”.

Autor: A. Skrago
Redakcja: Ł. Sadlak

Co z działką przy ul. Głowackiego? Inwestor rozważa wycofanie swojej oferty

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w działka, Piotr Grzymowicz, przetarg, Głowackiego
Co z działką przy ul. Głowackiego? Inwestor rozważa wycofanie swojej oferty

Czy dojdzie do kupna działki przy ulicy Głowackiego w Olsztynie? Inwestor, który wygrał przetarg oferując 21 milionów złotych, rozważa wycofanie swojej oferty. Jak nam powiedział -...

Zamknij
RadioOlsztynTV