Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: -10 °C pogoda dziś
JUTRO: -8 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Bezprawne zwolnienia, odszkodowanie za mobbing i podniesienie progów dochodowych ws. pomocy społecznej. Słuchaj audycji My, Wy, Oni

Od lewej: W. Kowalski, J. Szunejko, W. Łubiński

Gośćmi Krzysztofa Kaszubskiego w audycji byli:

  • Wojciech Kowalski – zarząd regionu warmińsko-mazurskiego NSZZ Solidarność,
  • Jarosław Szunejko – przewodniczący rady wojewódzkiej warmińsko-mazurskiego OPZZ,
  • Wiesław Łubiński – wiceprezes zarządu Business Centre Club.

Bezprawne zwolnienia.
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji, jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, skutecznie może nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika bez czekania na prawomocne orzeczenie. To może aż o połowę skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie. Obecnie przepisy ochronne są fikcyjne, bo z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozostawali bez pracy.

Odszkodowanie za mobbing
7 września 2019 r. wchodzi w życie ważna i długo oczekiwana nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca rozszerzenia możliwości dochodzenia odszkodowania od pracodawcy przez pracownika, który doznał mobbingu. Nowe uprawnienie realnie wpłynie na większe możliwości pracownika w zakresie dochodzenia odszkodowania w przypadku zaistnienia zjawiska mobbingu.

Podniesienie progów dochodowych ws. pomocy społecznej
Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski zwrócił się do minister rodziny, pracy i polityki Społecznej  z wnioskiem o rozważenie możliwości podniesienia bądź waloryzacji progów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Posłuchaj audycji My, Wy, Oni

00:00 / 00:00

 

Redakcja: A. Dybcio

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w Wojciech Kowalski, Jarosław Szunejko, Wiesław Łubiński
Brak rąk do pracy, rozszerzenie 500 plus i ochrona przedemerytalna. Posłuchaj audycji My, Wy, Oni

Gośćmi Krzysztofa Kaszubskiego w audycji byli: Jarosław Szunejko - przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, Wiesław Łubiński - wiceprezes zarządu Biznes Centre Club, kanclerz Loży Olsztyńskiej, Rafał Laskowski...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV