Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 15 °C pogoda dziś
JUTRO: 19 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Rozpoczynają się ferie zimowe. W tym roku będą inne niż dotychczas

Fot. Adobe Stock

Dziś rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe, które w tym roku wyjątkowo są wcześniej niż w latach ubiegłych i w jednym terminie dla całego kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w czasie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju.

Półkolonie tylko dla najmłodszych
Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem wypoczynku, w tych dwóch dopuszczonych formach, mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie.

Półkolonie muszą też być organizowane według wytycznych sanitarnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Przemieszczanie się wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna
W czasie ferii zimowych, czyli do 17 stycznia, obowiązuje nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8-16, od poniedziałku do piątku, dzieci i młodzież do 16 lat muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Od tej zasady wprowadzono kilka wyjątków m.in. na dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej; powrót ze szkoły do domu, przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz przemieszczanie się w ramach półkolonii.

Wkrótce decyzja o powrocie dzieci do szkół
Minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek poinformował, że powrót uczniów do nauki stacjonarnej po 17 stycznia będzie zależeć od sytuacji epidemicznej w kraju, a zwłaszcza od dynamiki pandemii, którą ocenią epidemiolodzy i wirusolodzy. Decyzja w tej sprawie zapadnie do 11 stycznia. Pod uwagę branych jest kilka wariantów, w tym kontynuowanie nauki zdalnej przez wszystkich uczniów oraz powrót do nauki stacjonarnej części uczniów. Szef resortu edukacji mówił o pięciu możliwościach. Jeden z wariantów to powrót do szkół tylko uczniów klas I-III szkół podstawowych, inny zaś uwzględnia powrót także uczniów klas VIII i uczniów klas maturalnych.

Ferie nie obowiązują w przeszkolach
Przepisy dotyczące zawieszenia zajęć stacjonarnych nie obejmują przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Tam o wprowadzeniu innej formy nauki: nauczania zdalnego lub hybrydowego, gdzie część dzieci ma zajęcia stacjonarne, a część zdalne, decyduje sanepid po rozpoznaniu sytuacji epidemicznej w placówce.

W przedszkolach publicznych nie ma też ferii. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe we wszystkich przedszkolach rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku i kończy 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Gdy w placówce zaplanowano przerwę w działaniu, zapewnienie opieki nad dzieckiem spoczywa w tym czasie na władzach gminy.

Inaczej wygląda sytuacja w przedszkolach niepublicznych. Tu czas pracy ustala organ prowadzący.

Redakcja: B.Świerkowska-Chromy za PAP (D.Starzyńska-Rosiecka)

 

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w dzieci, młodzież, ferie
Dużo tańsze żłobki w Elblągu. Docelowo opłata ma zostać zniesiona

  Nie o 25 ale o 75 procent maleje od Nowego Roku opłata za żłobki w Elblągu. Decyzję podjęła Rada Miasta, a inicjatorem zmiany był Klub...

Zamknij
RadioOlsztynTV