Tag Archive: PGR

4 stycznia 2015
Bezrobocie głównym problemem WiM

Bezrobocie głównym problemem WiM

Bez specjalnych programów dla osób długotrwale bezrobotnych na terenach popegeerowskich i przygranicznych nie uda się