Tag Archive: AK

10 kwietnia 2020
Zrobić Panienkę

Zrobić Panienkę

Szczegóły akcji likwidacyjnej pod kryptonimem „Panienka”, wykonanej przez tzw. „Kolegium A” Kedywu Armii Krajowej 4