Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 15 °C pogoda dziś
JUTRO: 22 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Rozpoczęły się uroczystości 140. rocznicy objawień gietrzwałdzkich

Gietrzwałd. Kapliczka w miejscu objawień

Tysiące pielgrzymów świętuje 140. rocznicę Objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie. Sanktuarium w tej warmińskiej wsi to jedyne miejsce objawień w Polsce, które zostało oficjalnie uznane przez kościół katolicki.

– Obecność to najkrótsza definicja miłości. Skoro Matka Boża powiedziała, że jest z nami, to znaczy, że nas kocha – powiedział w Gietrzwałdzie arcybiskup senior Edmund Piszcz podczas uroczystości z okazji 140. rocznicy objawień maryjnych w tej wiosce.

We wtorek (27 czerwca) od samego rana w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie pielgrzymi modlili się w miejscu objawień. Podczas wieczornej mszy arcybiskup Piszcz przypomniał, co dwie nastoletnie wizjonerki mówiły wówczas, że usłyszały podczas objawień Matki Boskiej.

Matka Boża mówiła, „nie bójcie się, ja jestem zawsze z wami”, (…) przypomnę, że był tu zabór pruski, że był tu Kulturkampf i walka z polskością i kościołem. Matka Boska w tej warmińskiej, polskiej wsi objawiła się i do dzieci mówiła po polsku. To też jest świadectwo rozeznania sytuacji, świadectwo, że ona chce przynieść radość tym, którzy w owym czasie byli szczególnie prześladowani i uciskani. Matka Boża, zapewniając o swej obecności, podała również najkrótszą definicję miłości. Jeśli powiedziała, że jest z nami, to znaczy że nas kocha, zwykła obecność jest wielkim darem drugiego człowieka.

Uroczystości jubileuszowe w sanktuarium w Gietrzwałdzie będą trwały przez lipiec i sierpień, a 10 września odbędą się główne uroczystości odpustowe z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Salvatore Pennacchio, prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz pozostałych członków episkopatu Polski. Obchody zakończy listopadowe sympozjum naukowe na temat sanktuarium w Gietrzwałdzie.

Uroczystości w Gietrzwałdzie. Fot. K. Pakulnicki

Objawienia gietrzwałdzkie

Gietrzwałdzkie objawienia rozpoczęły się 27 czerwca i trwały do 16 września 1877 roku. Za główne wizjonerki uznano 13-letnią Justynę Szafryńską i 12-letnią Barbarę Samulowską. Jak mówiły, Matka Boża przemówiła do nich po polsku i prosiła o codzienne różańcowe modlitwy.

Autorzy Historii Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej, nieżyjący już biskup Jan Obłąk oraz ksiądz Andrzej Kopiczko przypomnieli w publikacji, że pod koniec XIX wieku ruch pątniczy do Gietrzwałdu przyćmił wszystkie inne miejsca pielgrzymkowe na Warmii. Gietrzwałd stał się najbardziej znanym i najliczniej nawiedzanym sanktuarium. Objawienia gietrzwałdzkie od razu nabrały rozgłosu, stały się znane nie tylko w Europie, lecz także na drugiej półkuli. Od 27 czerwca 1877 roku do 16 września 1877 roku Gietrzwałd odwiedziło 300 tysięcy wiernych i 200 kapłanów.

Objawienia gietrzwałdzkie miały duży wpływ na życie religijne i narodowe. Nastąpiło przebudzenie świadomości narodowej wśród warmińskiej ludności polskiej poddawanej wówczas silnej germanizacji i odrodzenie się poczucia jedności z Polakami. Gietrzwałd dał także impuls do powstania ruchu polskiego na Warmii.

Gietrzwałd to wieś położona między Olsztynem a Ostródą, nazywana warmińską Częstochową. Jest jedynym w Polsce i jednym z 12 na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych oficjalnie przez Stolicę Apostolską za autentyczne.

Uroczystości w Gietrzwałdzie. Fot. K. Pakulnicki

140. rocznica objawień gietrzwałdzkich – cz. 5 (opis do dźwięku)

 

 

Uroczystości w Gietrzwałdzie. Fot. K. Pakulnicki

Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce 19 lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: 13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, „w języku takim, jakim mówią w Polsce”.

Matka Boża objawiła się pierwszy raz Justynie, kiedy wracała z matką z  egzaminu przed przystąpieniem do  I Komunii świętej. Następnego dnia „Jasną Panią” w postaci siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów nad klonem przed kościołem w czasie odmawiania różańca zobaczyła też Barbara Samulowska.
Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś?
Odpowiedziała: Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!
Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża?
Padła odpowiedź: Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!

Dalej między wieloma pytaniami o zdrowie i zbawienie różnych osób, dzieci przedłożyły i takie: Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony? Czy osierocone parafie na południowej Warmii wkrótce otrzymają kapłanów?
W odpowiedzi usłyszały: Tak, jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów!

Aktualność tych pytań  potwierdzały prześladowania Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym przez carat i ograniczaniu jego wpływów w zaborze pruskim w okresie Kulturkampfu. Odpowiedzi Matki Bożej przyniosły wtedy pocieszenie Polakom. Faktycznie one się wypełniły. Stąd Polacy ze wszystkich dzielnic tak gromadnie nawiedzali Gietrzwałd. Przez to władze pruskie negatywnie odniosły się do objawień. Miejscowa administracja, prasa niemiecka i częściowo duchowieństwo, uznały je za manifestację polityczną, za polską demonstrację narodową, za oszustwo i zabobon, rzekomo niebezpieczny dla państwa, postępu i pokoju społecznego. W stosunku do pielgrzymów polskich, do kapłanów Polaków, przede wszystkim do miejscowego proboszcza ks. Augustyna Weichsla, wymierzono różne kary: z osadzaniem w więzieniu, nakładaniem grzywien i zawieszaniem w możliwościach wypełniania posługi duszpasterskiej.

Wydarzeniami gietrzwałdzkimi interesował się ówczesny biskup warmiński Filip Krementz. Najpierw zażądał szczegółowego sprawozdania proboszcza, a potem wydelegował do Gietrzwałdu kanoników Kapituły Katedralnej, aby uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych, obserwowali stan i zachowanie wizjonerek w trakcie objawień i sporządzili protokoły ich zeznań oraz zgromadzili obserwacje pielgrzymów i duchownych.

Doniesienia delegatów biskupich potwierdziły, że w objawieniach nie może być mowy o oszustwie i kłamstwie, a dziewczęta zachowują się normalnie. W ich sposobie zachowania nie ma żadnej bigoterii ani chęci zysku bądź chęci zdobycia uznania. Wyróżniały się, jak napisano, skromnością, szczerością i prostotą.

Kult Matki Bożej krzepł coraz bardziej. Co roku do Gietrzwałdu 29 czerwca, 15 sierpnia i 8 września przybywały rzesze polskich pielgrzymów ze wszystkich zaborów. Tu zbiegły się ich drogi, tu szukali pokrzepienia. Z różnych stron polskiej Warmii przybywały tradycyjne łosiery (pielgrzymki). Pielgrzymowali też Niemcy. Napływ pątników skłaniał kolejnych proboszczów do rozbudowy sanktuarium. Jeszcze podczas trwania objawień, 16 września 1877 roku w miejscu, gdzie dzieciom ukazywała się Matka Boża umieszczona została kapliczka z figurą Najświętszej Marii Panny. Została ona wykonana w Monachium.

Z pobłogosławionego przez Matkę Bożą, 8 września 1877 roku wieczorem, źródełka pielgrzymi od lat czerpią wodę, która przynosiła ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia. Sam akt błogosławieństwa został uwieczniony figurą Niepokalanej Dziewicy w altance. Wodę przeprowadzono następnie do kamiennej studzienki. Nad źródełkiem znajdują się trzy marmurowe płaskorzeźby, ukazujące Mojżesza, dotykającego laską skałę, z której wytrysnęła woda i Izraelitów, pijących wodę na pustyni.

Największe zasługi w upowszechnianiu przesłania Matki Bożej z Gietrzwałdu przypisać trzeba księdzu proboszczowi Augustynowi Weichslowi (1830-1909), który prawie 40 lat duszpasterzował w Gietrzwałdzie. Wydarzenia gietrzwałdzkie przeżył bardzo głęboko, całą gorliwość kapłańską oddał na usługę pobożnych pątników, starał się wydarzenia pilnie obserwować. Ksiądz Weichsel wywodził się z rodziny niemieckiej, od lat zamieszkałej w Pieniężnie, ale wspierał Polaków w ich przywiązaniu do wiary i języka ojców. W czasie objawień opiekował się wizjonerkami. Skierował je do Domu św. Józefa w Pelplinie. Był kilka razy aresztowany, wytoczono mu procesy sądowe za propagowanie kultu maryjnego.

11 września 1977 odbyły się, poprzedzone IV Ogólnopolskim Kongresem Mariologicznym, uroczystości 100-lecia objawień Matki Bożej, którym przewodniczył Ks. Karol Kardynał Wojtyła, metropolita krakowski. W tym dniu Ks. Biskup Józef Drzazga, biskup warmiński, uroczyście zatwierdził kult objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Objawienia na klonie

Matka Boska Gietrzwałdzka

 

(PAP/sanktuariummaryjne.pl/ASocha/BSChromy)

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w Gietrzwałd, objawienia maryjne
Od dziś na antenie Polskiego Radia Olsztyn słuchowisko „Orędzie z gietrzwałdzkiego klonu”

W tym roku mija 140 lat od objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, niedużej warmińskiej wiosce w pobliżu Olsztyna. Mimo iż objawienia te, jako jedyne w Polsce,...

Zamknij
RadioOlsztynTV