Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 15 °C pogoda dziś
JUTRO: 16 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Są wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających sezonowo cudzoziemców. „Najważniejsze jest bezpieczeństwo”

Zostały opracowane procedury umożliwiające przyjazd do Polski pracowników sezonowych, głównie zza wschodniej granicy do gospodarstw rolnych i przetwórstwa.

We współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne, które są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników głównie przy zbiorach owoców miękkich

– powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Bezpieczeństwo

Ustalono procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom sezonowym i gospodarzom. Chodzi m.in. o umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny gospodarstwie, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy.

Pobyt cudzoziemców powinien być tak zorganizowany, by zmniejszyć liczbę kontaktów na terenie gospodarstwa, aby była możliwa sprawna identyfikacja osób z najbliższego kontaktu z tymi, którzy będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.

Przekraczanie granicy

Ustalono, że po przekroczeniu granicy przez cudzoziemca dokonuje się m.in. obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających granicę do sytemu EWP celem objęcia kwarantanną. Pracownicy otrzymują informację pisemną nt. ich obowiązków, zasad kwarantanny, postępowania w przypadku zachorowania (w języku polskim i ojczystym).

Przewóz pracowników sezonowych do gospodarstwa odbywa się transportem zorganizowanym (np. bus) lub transportem zapewnionym przez rolnika – transport indywidualny i osobisty odbiór, przy czym każda z osób przed wejściem do pojazdu myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i usta do czasu dotarcia do celu.

Od momentu przekroczenia granicy Polski do gospodarstwa czas przejazdu nie może przekroczyć 24 godzin. Po przyjeździe na miejsce pracodawca musi przekazać powiatowej inspekcji sanitarnej listę zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Kwarantanna

Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa. Wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia. Organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.

W czasie odbywania kwarantanny policja sprawuje dozór nad osobami obowiązanymi do jej odbycia. Złamanie obowiązku grozi karą w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców miękkich (maliny, truskawki, jagody) i warzyw zielonych jedzonych na surowo (sałata, rukola, szpinak) oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, krojenie owoców, porcjowanie) żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia muszą stosować osłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane.

Prawo pobytu w Polsce

W tarczy antykryzysowej zostały uwzględnione rozwiązania, które uprościły przepisy związane z prawem pobytu obcokrajowców w naszym kraju w czasie pandemii. Mogą oni legalnie przebywać w Polsce, nawet po upływie ważności wizy i legalnie pracować podczas stanu epidemii oraz do 30 dni po niej.

Szczegółowe informacje na stronie www.gov.pl/web/rolnictwo

Zdjęcie przekazane przez Martynę Politowską z firmy pośredniczącej w zatrudnianiu pracowników sezonowych za granicą

Autor: PAP
Redakcja: B.Świerkowska-Chromy

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w cudzoziemcy, praca, rolnicy, rolnik, sezon, praca sezonowa
Od dziś działają Urząd Wojewódzki w Olsztynie i delegatury w Elblągu i Ełku. Zmieniły się dotychczasowe zasady funkcjonowania

Od dziś Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz delegatury w Elblągu i Ełku wznawiają bezpośrednią obsługę interesantów. Czynne są między innymi wydziały: paszportowy, legalizacji pobytu cudzoziemców...

Zamknij
RadioOlsztynTV