Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 17 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Resocjalizacja przez pracę. Zakład Karny szuka chętnych przedsiębiorców

Fot. Zakład Karny w Barczewie

Praca to obok nauki i terapii główny filar resocjalizacji skazanych. W aresztach i zakładach karnych podlegających Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie znajduje zatrudnienie obecnie 3420 osób, a to blisko 90 procent wszystkich odbywających kary pozbawienia wolności.

Część pracuje w strukturach jednostki, w której odbywa karę, pozostali u prywatnych przedsiębiorców lub w halach produkcyjnych, które działają na terenach więzień. Założeniem jest zmiana postaw i wzbudzenie w skazanych woli, by więcej nie popełniali przestępstw.

Praca dla skazanych to także możliwość zdobycia pieniędzy potrzebnych do życia na wolności oraz na spłatę zobowiązań – tłumaczyła mjr Magdalena Socha – rzecznik dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie.

Przede wszystkim alimentów i tego, co wynika z nałożonych sądowych opłat i nakazów. Jednocześnie część zarobionych przez osadzonych pieniędzy idzie w tzw. pomoc postpenitencjarną, czyli pieniądze krążą, zasilają kilka spraw. Dzięki temu można wspierać m.in. programy readaptacji

– powiedziała.

Program „Praca dla więźniów” działa od 2016 roku, wprowadził go ówczesny minister sprawiedliwości.

Zakład Karny w Barczewie szuka chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej w hali na terenie jednostki. Dzierżawca ma stworzyć miejsce pracy skazanym i przez aktywizację zawodową pomóc im w procesie resocjalizacji. Hala przy zakładzie w Barczewie dotychczas była wykorzystywana przez administrację, a w czasie pandemii COVID-19 osadzeni szyli w niej maseczki, które trafiały do różnych instytucji publicznych. Od tego czasu stoi niewykorzystana, dlatego podjęto starania, by znaleźć nowego dzierżawcę.

Jest to budynek dwupiętrowy, niepodpiwniczony, murowany. Pomieszczenia przeznaczone pod dzierżawę znajdują się na parterze i piętrze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza, ale bez kompresora i telefoniczną

– powiedziała zastępca dyrektora barczewskiej jednostki podpułkownik Elżbieta Gąsiorowska.

Dodajmy, że łączna powierzchnia użytkowa hali to około 450 m2. Obecnie skazani z Barczewa pracują u zewnętrznych pracodawców, a także na rzecz jednostki – w kuchni, przy pracach porządkowych lub konserwatorskich. W sumie zatrudnienie znajduje 277 osób, czyli ponad 57 procent z wszystkich osadzonych w tej jednostce.

Posłuchaj wypowiedzi

00:00 / 00:00

00:00 / 00:00

Autor: K. Grabowska
Redakcja: M. Rutynowski

Więcej w praca, więźniowie, resocjalizacja, Zakłada Karny w Barczewie
Rząd zaproponował wysokość wynagrodzenia w 2025 roku

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku. Rząd szacuje, że płacę minimalną będzie otrzymywać wówczas ponad 3,1...

Zamknij
RadioOlsztynTV