Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 27 °C pogoda dziś
JUTRO: 26 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Rząd zaproponował wysokość wynagrodzenia w 2025 roku


Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku. Rząd szacuje, że płacę minimalną będzie otrzymywać wówczas ponad 3,1 mln pracownic i pracowników.

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4626 zł. Oznacza to wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r. (4300 zł), czyli o 7,6%.

Z kolei proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł, czyli 2,10 zł (7%) więcej w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł).

Pod koniec kwietnia 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 791,1 tysięcy osób bezrobotnych, czyli o 24,8 tysięcy osób (3%) mniej niż w kwietniu 2023 r. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 25,1 tysięcy osób (3,1%).

Według Eurostatu, w kwietniu 2024 roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3%, przy 528 tysiącach bezrobotnych. Polska, po Czechach, zanotowała najniższą stopę bezrobocia wśród państw UE.

W rządowym komunikacie podkreślono, że wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2024 roku wyniosło 8147 złotych i było wyższe o 14,4% w stosunku do I kwartału 2023 roku.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Autor: K. Kropiwiec (PAP)
Redakcja: K. Ośko

Więcej w praca, płaca
Obcokrajowcy zaczynają omijać Warmię i Mazury. Eksperci wskazują powody

Coraz więcej obcokrajowców pracuje w Polsce, ale nie na Warmii i Mazurach. W regionie ta liczba spada. Główny Urząd Statystyczny podsumował pracę obcokrajowców w 2023 roku,...

Zamknij
RadioOlsztynTV