Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 18 °C pogoda dziś
JUTRO: 25 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Praca zdalna na stałe i kontrola trzeźwości pracowników. Rząd zajmie się zmianą przepisów

Fot. Pixabay.com

Rada Ministrów zajmie się we wtorek przepisami pozwalającymi na wprowadzenie pracy zdalnej jako rozwiązania stałego oraz umożliwiającymi kontrolę pracowników na obecność alkoholu w ich organizmach – wynika z opublikowanego w poniedziałek porządku obrad Rady Ministrów.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który przygotował minister rodziny i polityki społecznej.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, potrzeba wprowadzenia zmian „wynika z konieczności wyjścia naprzeciw uzasadnionym potrzebom pracowników i pracodawców w dwóch istotnych obszarach”.

Nowela ma umożliwić pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – wprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), zgodnie z obecnymi przepisami stan trzeźwości pracowników można sprawdzać tylko w sytuacji, gdy badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu. Z kolei badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza policja, zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przepis ten w obecnym brzmieniu nie zawiera wyraźnej normy prawnej dającej podstawę do przeprowadzania samodzielnych, prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników

– podkreślono w OSR.

Podano również, że projektowana regulacja ma także na celu rozwiązanie problemu wynikającego z braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań pracowników na obecność w ich organizmach narkotyków.

W chwili obecnej w polskim porządku prawnym nie ma bowiem przepisów, które określałyby procedurę takiego badania, na żądanie pracodawcy lub samego pracownika

– napisano.

Podniesiono, że brak możliwości weryfikacji stanu psychofizycznego pracownika może zagrażać zdrowiu i życiu zarówno samego pracownika znajdującego się pod wpływem takich substancji czy środków, jak i jego współpracowników oraz osób trzecich, a w niektórych przypadkach także grozić szkodami w mieniu.

Projekt ustawy dotyczy też realizacji postulatów dotyczących wprowadzenia pracy zdalnej jako rozwiązania stałego, tj. w ramach Kodeksu pracy. Jak zauważono w OSR, w związku z epidemią COVID-19 rozpowszechniło się wykonywanie pracy w formie zdalnej na podstawie przepisów mających zastosowanie tylko przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu.

W związku z tym pojawiły się liczne postulaty, zarówno od pracowników, jak i od organizacji pracodawców, które dostrzegły zalety tej formy wykonywania pracy, aby pracę zdalną wprowadzić jako rozwiązanie stałe, tj. w ramach Kodeksu pracy (…)

– podkreślono w OSR.

Przypomniano, że obowiązujące przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość świadczenia pracy poza zakładem pracy w formie telepracy, jednak w sposób mniej elastyczny niż projekt noweli.

Obowiązująca przesłanka regularności wykonywania pracy w formie telepracy, z uwagi na jej nieostrość, budziła zawsze wiele wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto, jak pokazała praktyka, wymóg regularności stanowił istotne ograniczenie dla upowszechnienia się tej formy wykonywania pracy i jej użyteczności, przez eliminację możliwości wykonywania telepracy w sposób nieregularny

– zaakcentowano.

 

Autor: S. Zdziebłowski (PAP)
Redakcja: M. Rutynowski

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w praca, pracownik, kodeks pracy, rada ministrów, pracodawca, nowelizacja, stan trzeźwości
Blisko 160 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę w Polsce. Ilu na Warmii i Mazurach?

Już 160 tys. obywateli Ukrainy zatrudnili pracodawcy w ramach procedury upraszczającej biurokrację - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Najwięcej osób znalazło pracę w woj. mazowieckim,...

Zamknij
RadioOlsztynTV