Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 18 °C pogoda dziś
JUTRO: 21 °C pogoda jutro
Logowanie
 

NIK krytycznie o „Mrongoville”. Burmistrz Mrągowa odpowiada

Fot. Paweł Marynowski/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie opublikowała raport w sprawie utworzonej przez Mrągowo spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville”. NIK negatywnie oceniła zarówno nadzór gminy nad spółką, jak i samą jej działalność.

W ocenie NIK gmina miejska Mrągowo nie dbała o to, by faktyczna działalność spółki odpowiadała zasadom prowadzenia gospodarki komunalnej, w tym ustawowym warunkom dopuszczalności prowadzenia przez gminy działalności poza sferą użyteczności publicznej – mówi dyrektor Delegatury NIK w Olsztynie Piotr Górny:

Spółka ta prowadziła bowiem działalność typowo komercyjną w zakresie gastronomii, handlu i usług turystycznych. Nie były to zatem zadania związane z realizacją zadań własnych gminy, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

00:00 / 00:00

Jak dodał dyrektor Górny, spółka mimo gminnej pomocy, nie realizowała postawionych przed nią zadań i notowała straty.

Pomimo tego, iż spółka korzystała z istotnej pomocy finansowej miasta Mrągowo w postaci dopłat w wysokości 900 tysięcy złotych, a także umorzenia zaległego podatku w kwocie blisko 2 milionów złotych, nie była ona w stanie uzyskać pozytywnych wyników finansowych. Nie była też w stanie zrealizować postawionych przed nią zadań tj. aktywnego zwalczania bezrobocia, a także prawidłowego zarządzania powierzonym majątkiem.

00:00 / 00:00

NIK zarzuciła także kolejnym burmistrzom Mrągowa niewłaściwy nadzór nad spółką.

Dokumentacja dotycząca tego nadzoru była niekompletna. Brakowało sprawozdań z działalności organów spółki, protokołów z posiedzeń rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników. Odnotowania wymaga także fakt udzielenia zarządowi w latach 2012-2017 absolutorium pomimo niezadowalających wyników w działalności spółki.

00:00 / 00:00

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do burmistrza Mrągowa, Najwyższa Izba Kontroli zasugerowała rozważenie prowadzenia przez spółkę dalszej działalności z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń dla działalności gminy poza sferą użyteczności publicznej, czy udzielania wsparcia finansowego spółce po analizie sposobu wykorzystania przekazanych jej środków.

Delegatura NIK w Olsztynie przeprowadziła kontrolę na przełomie 2020 i 2021 r.

Do sprawy w specjalnym oświadczeniu odniósł się burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski.

00:00 / 00:00

Autor: B. Gajlewska/NIK
Redakcja: A. Niebojewska

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w Mrągowo, nik, spółka, ocena
Znamy zwycięzców Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2021. „Rywalizowano fair play, bez protestów i sporów na wodzie”

Zakończyły się dwudniowe regaty, które są częścią Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2021. Zawody, na które przyjechali żeglarze nie tylko z Polski, przebiegły spokojnie i bez żadnych...

Zamknij
RadioOlsztynTV