Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 2 °C pogoda dziś
JUTRO: 2 °C pogoda jutro
Logowanie
 
Logo Eko Lider EKO LIDER - WYNIKI KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wojewoda uhonorował pracowników socjalnych z regionu statuetkami Amicus Bonus

Laureaci nagrody Amicus Bonus, fot. K.Olszewski

Jutro przypada Dzień Pracownika Socjalnego, ale  już dzisiaj wojewoda warmińsko-mazurski uhonorował pracowników socjalnych z regionu statuetkami Amicus Bonus.  W kategorii indywidualnej nagrodę otrzymała Elżbieta Rafalska – minister pracy i polityki społecznej, m.in. za profesjonalne rozwiązania w budowaniu systemu wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych.

W kategorii zespołowej statuetkę otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

Jak zwykle kapituła miała problem, by wybrać z ogromnej puli warmińsko-mazurskich instytucji pomocowych, tych najbardziej zasłużonych – podkreślił wicewojewoda Sławomir Sadowski. W naszym województwie działa ponad 340 instytucji pomocowych z ponad 7 tysiącami pracowników socjalnych.

Medale oraz listy gratulacyjne otrzymało 10 instytucji, wśród nich Kazimierz Wosiek, dyrektor MOPS-u w Ostródzie, który zapewniał, że jest to nagroda dla pracowników ośrodka.

Dzień Pracownika Socjalnego został ustanowiony 21 listopada nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 1996 roku.

Pełna lista nagrodzonych.

W kategorii indywidualnej:

–  Elżbieta Rafalska – za wieloletnią działalność zawodową i społeczną na rzecz osób najbardziej potrzebujących, twórcze reagowanie na pojawiające się problemy społeczne oraz profesjonalne rozwiązania w zakresie budowania systemu wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych.

W kategorii zespołowej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – za działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących, nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania na terenie miasta Nidzica systemu pomocy rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy oraz  działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego.
 
Medale oraz  listy gratulacyjne otrzymali:

Siostra Halina Rydzy – dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Elblągu – za postawę, dzięki której dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, zdana na pomoc innych, otrzymują staranną opiekę, zaznają wiele serdeczności i mają poczucie bezpieczeństwa oraz za osobiste zaangażowanie i ogromny wysiłek, włożony w poszukiwanie rodzin adopcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz pozyskiwanie sponsorów  i dodatkowych  środków finansowych  na działalność placówki.

Grzegorz Januszewski – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie  – za  profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz  drugiego człowieka, wykazaną troskę w celu zapewnienia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie godnego życia.

Bożena Ryc dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie – za zaangażowanie oraz pracę, które sprawiły sprawiły, że osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, schorowane i zdane na pomoc innych, mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz niezbędną opiekę.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej  (dyrektor Stanisław Litman wraz z zespołem pracowników) – za zaangażowanie w trudnej pracy, opiece nad osobami przewlekle psychicznie chorymi w Domu Pomocy Społecznej, który w tym roku obchodzi 40 – lecie istnienia.

– Teresa Nowacka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach – za zaangażowanie i kreatywność w tworzeniu i realizowaniu projektów na rzecz zapobiegania patologiom wśród dzieci młodzieży oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

– Maria Irena Ziółkowska – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach – za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane przez Panią działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej.

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” w Olsztynie (prezes Fabian Stasiewicz wraz z zespołem pracowników) – za działania, których celem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży oraz wspieranie rodzin.

– Kazimierz Wosiek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie –
za wieloletnią pracę zawodową oraz działania podejmowane na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej oraz narażonych na wykluczenie społeczne.

 – Mirosława Grochalska – emerytowany dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu – za wieloletnią pracę na rzecz drugiego człowieka pełną zaangażowania i wrażliwości, która  przyniosła efekty w postaci sprawnie działającego systemu wspierania osób i rodzin w gminie miejskiej w Elblągu.

– Krystyna Kabała – emerytowany Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu – za podejmowane przez Panią, jako Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Autorka: D.Grzymska
Redakcja: A.Socha

ZOBACZ TAKŻE

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dwa lata więzienia za zgwałcenie tłumaczki w Kaliningradzie

Dwa lata więzienia dla jednego oskarżonego, drugi został uniewinniony. W Elblągu zakończył się proces w sprawie zgwałcenia tłumaczki podczas konferencji medycznej w Kaliningradzie 4 lata temu....

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV