Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 18 °C pogoda dziś
JUTRO: 17 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Totus Tuus – o ochronie małoletnich

Fot. e-kai.pl

W piątej audycji wskażemy na kilka reform  św. Jana Pawła II przeciwko pedofilii w Kościele.

Papież Jan Paweł II mówiąc, że ludzie muszą wiedzieć, iż w kapłaństwie i w życiu zakonnym nie ma miejsca dla kogoś, kto mógłby krzywdzić młodych odwoływał się do konstytucji apostolskiej Pastor  bonus (Dobry Pasterz) z 1988 r. Konstytucja ta mówi stanowczo, że

Wykroczenia przeciwko wierze oraz poważne przestępstwa, tak przeciwko obyczajom, jak i te popełnione podczas sprawowania sakramentów, doniesione do Kongregacji Nauki Wiary, muszą być przez nią rozpatrzone, a gdyby zaszła potrzeba, Kongregacja ta powinna przystąpić do określenia lub nałożenia sankcji kanonicznych (…).

W 2001 roku został opublikowany list apostolski Sacramentorum sanctitatis tutela. Został on opublikowany jeszcze przed tymi wszystkimi tak bardzo nasilonymi informacjami medialnymi na temat wykorzystania nieletnich przez duchownych. Św. Jan Paweł II nie tylko więc reagował na doniesienia medialne, ale sam wychodził z inicjatywą, aby ten problem rozwiązać. Dokumentem wykonawczym, używając prawniczego języka, w stosunku do powyższego listu Jana Pawła II, jest dokument De delictis gravioribus (O najpoważniejszych przestępstwach) z 2001 r. podpisany przez kard. Josepha Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

W przemówieniu wygłoszonym do duchowieństwa amerykańskiego 23 kwietnia 2002 roku  papież podkreślił, że

nadużycia wobec młodych są poważną oznaką kryzysu, dotykającego nie tylko Kościół, ale także całe społeczeństwo. Zaznaczył, że w szeregach duchowieństwa i w życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy mogliby zrobić coś złego młodzieży i o tym ludzie muszą wiedzieć, podobnie jak o tym, że biskupi i księża są całkowicie zaangażowani na rzecz pełni prawdy katolickiej w sprawach dotyczących moralności seksualnej, podstawowej prawdy dla odnowy zarówno kapłaństwa i biskupstwa, jak i małżeństwa i życia rodzinnego.

Również w kwietniu w Ameryce wydano kartę ochrony Dzieci i Młodzieży, która wprowadzała szereg reform w USA, gdzie w artykule 1 czytamy:

Pierwszym obowiązkiem Kościoła względem ofiar jest uzdrowienie i pojednanie.

Wokół osoby św. Jana Pawła II narodziło się kilka mitów dotyczących jego osoby z  podstawowym, że nic nie robił z pedofilią w Kościele. Trzeba zaznaczyć, że informacja o skali i rozmiarze nadużyć w Kościele trafiała do Jana Pawła II już w końcowym okresie jego pontyfikatu. Podejmował on takie działania, jakie w tym czasie był w stanie podjąć. Papież zdawał sobie jednak sprawę, że zakres tego skandalu może zachwiać pozycją Kościoła  Jak zawsze był w tej sprawie jednoznaczny. Wskazują na to jego liczne inicjatywy, w których domagał się jasności postępowania w sprawie przestępstw seksualnych. Podkreślał, że

Ludzie muszą wiedzieć, że biskupi i kapłani jednoznacznie opowiadają się po stronie pełni prawdy katolickiej, odnoszącej się do zagadnień moralności seksualnej; prawdy, która jest podstawą odnowy życia kapłanów i biskupów, a także małżeństwa i życia rodzinnego.

Posłuchaj audycji Totus Tuus

Cykl audycji „Totus Tuus – cały Twój!” poświęcony jest pontyfikatowi św. Jana Pawła II z okazji 100 – lecia urodzin (18 maja 1920). W audycji przypominamy nauczanie papieża – rodaka zawarte w encyklikach, pismach i dziełach. Zapraszają Grzegorz Kasjaniuk i Piotr Patejuk z PROFETO Sercańskiego Dzieła Nowej Ewangelizacji.

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w Jan Paweł II, Totus Tuus
W Pasłęku zdewastowano miejsce upamiętniające Jana Pawła II. Policja zabezpieczyła monitoring

Policja szuka osoby, która zdewastowała miejsce upamiętniające Jana Pawła II. Do aktu wandalizmu doszło w miniony weekend w Pasłęku. Zniszczono umieszczoną na krzyżu kapliczkę i drewniane...

Zamknij
RadioOlsztynTV