Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 13 °C pogoda dziś
JUTRO: 24 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Pogranicze 2014 – ogólnopolski konkurs na reportaż radiowy

Fot. Łukasz Węglewski

Radio Olsztyn zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na reportaż radiowy – Pogranicze 2014.

Prace należy nadsyłać do 10 stycznia 2015 r.
Wszelkie pytania należy kierować do sekretarza konkursu
Mariusza Borsiaka
mariusz_borsiak@ro.com.pl

Karta zgłoszenia konkursu POGRANICZE 2014

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POGRANICZE 2014”
POLSKIEGO RADIA OLSZTYN

 1.  Organizatorem konkursu jest Radio Olsztyn S.A. ul.Radiowa 24 10-206 Olsztyn.
 2.  Prace konkursowe należy dostarczyć organizatorowi do 10 stycznia 2015 roku.
 3.  Udział w konkursie mogą wziąć utwory pracowników i współpracowników radia publicznego, także utwory zrealizowane przez producentów niezależnych.
 4.  W konkursie mogą wziąć udział reportaże radiowe i fotokasty emitowane 01.01.2014 – 31.12.2014, o tematyce pielęgnującej pamięć o dziedzictwie historycznym, a także ukazującym problematykę POGRANICZA w sensie współczesnym – kulturowym, geograficznym, obyczajowym.
 5. Poprzez fotokasty organizator konkursu rozumie multimedialną formę reportażu radiowego wzbogaconego o zdjęcia lub fragmenty video.
  – Uczestnik konkursu może zgłosić swoją pracę wysyłając organizatorowi fotokast na płycie CD lub podając w formularzu adres dostępu do strony internetowej, na której opublikowany jest reportaż multimedialny.
  – Prace mogą być opublikowane np. na portalach YouTube, Vimeo, Fotocasty.pl lub internetowych stronach redakcyjnych.
  – Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.
  – Laureat konkursu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi fotokast na nośniku cyfrowym (płyta CD) w powszechnie używanym formacie zapisu.
  – Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z konkursu zgłaszanych materiałów, jeśli naruszają one obowiązujące przepisy prawne.
 6.  Właściciel autorskich praw majątkowych do utworu musi oświadczyć, iż dzieło jest wolne od wad prawnych oraz nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 7.  Przystępując do konkursu właściciel autorskich praw majątkowych do utworu, udziela organizatorowi nieodpłatnej półrocznej licencji do korzystania z nadesłanych utworów w całości i we fragmentach w kraju oraz za granicą wraz z prawem do wykorzystania autorskich praw pokrewnych, a pozostałym nadesłanym utworom – nieodpłatnej licencji do końca 2015 roku. Udzielona licencja obejmować będzie następujące pola eksploatacji:
  a) utrwalanie
  b) zwielokrotnianie na dowolnym nośniku
  c) publiczne odtwarzanie
  d) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity
  e) reemisji
  f) wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych
  g)wykorzystanie do celów wydawniczych
  h) wprowadzanie do obrotu
 8. Nadesłane prace powinny mieć rekomendację rozgłośni
 9. Zasady konkursu:
  a) w konkursie mogą wziąć udział reportaże radiowe i fotokasty
  b) informacje o utworach zgłaszanych do konkursu należy przesłać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej Radia Olsztyn i dołączenie do zgłaszanej pracy
  c) prace na płytach CD (w formacie CD audio) należy nadesłać w 4 egzemplarzach wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa
  d) każdy Ogólnopolski Program Radiowy, Studio Reportażu i Dokumentu i Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia oraz pozostali Producenci mogą zgłosić do konkursu reportaże radiowe nie przekraczające limitu czasowego 30 minut
  e) werdykt jury zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali w dniu ustalonym przez organizatora ( styczeń/luty 2015)
 10. Skład jury ustala organizator.
 11. Pula nagród Pogranicze 2014 wynosi 9 tys. złotych (słownie dziewięć tysięcy złotych)
 12.  Organizator zastrzega sobie wymóg osobistego odbioru nagrody przez laureata

Kontakt:
Sekretarz konkursu
Mariusz Borsiak

komórka 602 585 388
mail: mariusz_borsiak@ro.com.pl

(bsc)

Przeczytaj poprzedni wpis:
Decyzja w sprawie dyrekcji domu dziecka w Lidzbarku Welskim

Po informacjach dotyczących znęcania się nad wychowankami, dyrekcja domu dziecka w Lidzbarku Welskim została odsunięta od pełnienia obowiązków służbowych. O odsunięcie dyrekcji wystąpiło po kontroli placówki...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV