Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 3 °C pogoda dziś
JUTRO: 1 °C pogoda jutro
Logowanie
 
Logo Eko Lider EKO LIDER - WYNIKI KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski. Kto może przekroczyć granicę?

paszport, fot. pixabay.com

Na przejściach granicznych, zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej, przy wjeździe do Polski wprowadzane zostały ograniczenia dla cudzoziemców.

 Od 15 marca br. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz na lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową będą mogli:

– obywatele RP;

– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

– cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

– cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Źródło: WM UW
Redakcja: Ł. Sadlak

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w granica, ograniczenie, paszport
Urzędnicy proszą o ograniczenie wizyt. „W pierwszej kolejności telefon lub droga mailowa”

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wydał komunikat, w którym prosi o to, by – w miarę możliwości – załatwiać wszelkie urzędowe sprawy przez telefon lub Internet....

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV