Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 12 °C pogoda dziś
JUTRO: 14 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Obniżka podatku PIT, niskie bezrobocie, Ministerstwo Skarbu Państwa, PPK i płaca minimalna. Posłuchaj audycji My, Wy, Oni

O obniżce podatku PIT z 18 do 17 procent, Pracowniczych Planach Kapitałowych, niskim bezrobociu, Ministerstwie Skarbu Państwa oraz regionalizacji płacy minimalnej. To tematy audycji My, Wy, Oni, w której po raz kolejny spotkaliśmy się z przedstawicielami związków zawodowych oraz z organizacjami pracodawców.

Gośćmi Marka Lewińskiego w studiu byli:

  • Krzysztof Rogowski – OPZZ,
  • Wojciech Kowalski – Solidarność,
  • Wiesław Łubiński – Business Centre Club.

Przy okazji jednego z tematów połączyliśmy się też telefonicznie z Rafałem Laskowskim z konfederacji pracodawców „Lewiatan”.

Temat 1.

1 października weszła w życie ustawa obniżająca podatek PIT z 18 do 17 proc. oraz podwyższająca koszty uzyskania przychodów.

Obniżenie stawki podatku PIT ma dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. To nie tylko pracownicy, ale też emeryci, renciści oraz przedsiębiorcy, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Według szacunków obniżką PIT objętych ma być ok. 25 milionów Polaków.

Według wyliczeń resortu finansów, zmiany będą kosztować ok. 2,7 mld zł w 2019 roku. W kolejnych latach ok. 9,7 mld zł.

Przy minimalnym wynagrodzeniu sięgającym 2 250 zł (minimalna płaca w 2019 r.) w portfelu zostanie rocznie 472 zł; przy miesięcznej pensji wynoszącej 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) będzie to 732 zł.

Temat 2.

Potrącana z pensji wpłata pracownika plus wpłata pracodawcy oraz dopłata od państwa – tak ma wyglądać dodatkowe oszczędzanie na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). – Jestem niemal pewien, że 100 proc. firm, które miały do 25 października podpisać umowy o zarządzaniu Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z instytucjami finansowymi, zrobiło to – powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Wiceprezes wskazał, że do tej pory w ewidencji PPF jest blisko 3,9 tys. firm, czyli 97 proc. przedsiębiorstw, które w pierwszej fazie miały zawrzeć umowy na zarządzanie PPK, ale – jak zaznaczył – „umowy te jeszcze spływają i w ciągu tygodnia spodziewamy się, że dojdą do nas wszystkie”.

Temat 3.

Wskaźnik bezrobocia po raz kolejny przyjął rekordowo niską wartość w całej historii gospodarki rynkowej Polski – wskazała szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa, komentując najnowsze dane GUS. Świadczy to o tym, w jak dobrej kondycji znajduje się nasza gospodarka – dodała.

Główny Urząd Statystyczny podał, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 5,1 proc., potwierdzając tym samym wcześniejsze szacunki resortu rodziny. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W województwie warmińsko-mazurskim wciąż najwyższe w kraju: 8,6%.

Temat 4.

Co dałoby reaktywowanie Ministerstwa Skarbu Państwa? Ministerstwo Skarbu Państwa istniało w latach 1996-2016. Zostało zlikwidowane w czasach rządu Beaty Szydło. Ostatnim ministrem skarbu w tym rządzie był Dawid Jackiewicz, a „likwidatorem” MSP Henryk Kowalczyk. Nadzór nad spółkami skarbu państwa został rozdzielony między różne resorty.

O tym, że rozważana jest możliwość przywrócenia resortu skarbu państwa, mówił m.in. rzecznik rządu Piotr Müller.  Spekulowano, że szefem nowo powstałego ministerstwa mógłby być właśnie Jacek Sasin.

Temat 5.

W przyszłym roku płaca minimalna ma wynieść 2600 zł brutto, w następnych latach ma szybko rosnąć. Pojawiły się głosy, między innymi, rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, że płaca minimalna powinna być różna w różnych regionach kraju, bo koszty życia też są różne.

Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że przykładem mogą być Niemcy, choć tam akurat cały proces przebiegł w odwrotnym kierunku – najpierw poszczególne landy ustanawiały własną płacę minimalną, a potem dopiero rząd federalny ustalił stawkę dla całego kraju. Teraz jednak niektóre landy mają stawki płacy minimalnej wyższe od stawki ogólnokrajowej.

W Polsce można by odwrócić sytuacje, bo mamy płacę minimalną określoną na ogólnokrajowym poziomie – podkreśla Andrzej Kubisiak i dodaje, że w polskich warunkach mogłoby to zdać egzamin, bo nasz kraj jest dosyć mocno zróżnicowany pod względem wysokości płac i wydajności pracy w różnych regionach.

Posłuchaj audycji My, Wy, Oni

00:00 / 00:00

 

Autor: M. Lewiński
Redakcja: A. Dybcio

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w Wojciech Kowalski, Wiesław Łubiński, My Wy Oni
Komentarze po wyborach parlamentarnych, problem bezpłatnych staży. To tylko niektóre tematy w audycji My, Wy, Oni. Posłuchaj

Gośćmi Leszka Cimocha w audycji byli: Wojciech Kowalski – zarząd regionu warmińsko-mazurskiego NSZZ Solidarność, Jarosław Szunejko – przewodniczący rady wojewódzkiej warmińsko-mazurskiego OPZZ, Wiesław Łubiński – wiceprezes...

Zamknij
RadioOlsztynTV