Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: -10 °C pogoda dziś
JUTRO: -8 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Część uchodźców z Mariupola z decyzjami azylowymi

Uchodźcy z Mariupola i Donbasu w ośrodkach w Rybakach i Łańsku. Fot. D. Grzymska

Część uchodźców ewakuowanych z Mariupola i Donbasu, przebywających obecnie w ośrodkach w Rybakach i Łańsku, otrzymała azyl. To osoby, które nie mogą udokumentować polskiego pochodzenia, a są np. małżonkami osób posiadających Kartę Polaka.

Od listopada ub. roku w ośrodkach w Rybakach i Łańsku przebywa grupa 188 uchodźców z Mariupola i Donbasu. Wobec 135 osób, które miały ważną Kartę Polaka, na początku marca wydano decyzje dotyczące zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Karty Stałego Pobytu pozwalają uchodźcom podjąć pracę i naukę, umożliwiają rejestrację w urzędach pracy osób bezrobotnych. Dzięki Karcie Stałego Pobytu mieszkańcy ośrodka w Rybakach i Łańsku mogą podróżować po krajach strefy Schengen.

Część repatriantów otrzymało Karty Polaka. Fot. A. Piedziewicz

W Rybakach mieszka także grupa 53 osób, które nie mają Karty Polaka. To np. członkowie rodzin, którzy nie mogą udokumentować polskiego pochodzenia. Te osoby ubiegały się o azyl w Polsce.

Jak powiedziała Aldona Szparak, kierownik oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, wobec 46 osób wydano już decyzję azylową. Decyzję taką wydał Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dało to podstawę do wydania przez wojewodę warmińsko-mazurskiego tym uchodźcom zezwoleń na pobyt stały w Polsce.

Wojewoda Artur Chojecki podpisał do tej pory 35 zezwoleń na pobyt stały. W kolejnych dniach wydawane będą następne. Zezwolenia dają możliwość wydania Kart Stałego Pobytu w Polsce wobec tych osób.

Fot. Łukasz Węglewski

Przebywająca od listopada ub.r. w ośrodku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach grupa 188 osób z Mariupola i Donbasu jest drugą grupą uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Tak jak w przypadku pierwszej grupy, podczas ponad 6-miesięcznego pobytu w Rybakach i Łańsku i w oczekiwaniu na propozycję pracy oraz mieszkań uczą się polskiego, a dzieci i młodzież uczęszczają do szkół.

Dzieci repatriantów z Mariupola i Donbasu na Ukrainie. Fot. D. Grzymska

Na stronie internetowej MSWiA działa zakładka Bank Ofert, w którym gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy dla osób ewakuowanych, mające na celu znalezienie dla nich warunków do osiedlenia się na terytorium Polski. Jak podał wydział prasowy MSWiA, zarejestrowano zgłoszenia od 86 gmin, 3 starostw powiatowych, fundacji oraz kilku firm. Niektóre samorządy są gotowe przyjąć nawet kilka rodzin np. Poznań – 10, Warszawa – 10, Wałbrzych – 3, Gdynia – 2, Opole – 3, Gdańsk – 5.

Najczęstsze oferty pracy pochodzą z branży budowlanej, gastronomicznej, handlowej i turystycznej. Są także propozycje adresowane do osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, takich jak lekarze czy inżynierowie. Oferty nadsyłane do banku są rejestrowane i przesyłane do właściwych wojewodów, którzy je weryfikują. Potem są przedstawiane i kojarzone z odpowiednimi rodzinami w ośrodkach w Łańsku i Rybakach.

Fot. Łukasz Węglewski

(PAP/bsc)

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w Łańsk, Ukraina, azyl, Donbas, uchodźcy, Rybaki, repatrianci, Karta Polaka
30. rocznica wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Mija 30 rocznica od awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu na terenie dzisiejszej Ukrainy. Do katastrofy doszło 26 kwietnia 1986 roku. Była to największa katastrofa w...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV