Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 17 °C pogoda dziś
JUTRO: 19 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Coraz więcej obcokrajowców ubezpiecza się, podejmując pracę na Warmii i Mazurach

Jak informuje olsztyński ZUS, w województwie na koniec kwietnia było ubezpieczonych ponad 7,7 tys. cudzoziemców, z czego prawie 5,5 tys. stanowili obywatele Ukrainy. I to oni odprowadzają najwięcej składek na ubezpieczenia społeczne.

Drugą największą liczebnie ubezpieczoną mniejszością są Białorusini i obywatele Mołdawii, choć olsztyński ZUS rejestruje też składki Kameruńczyków, Pakistańczyków czy Jamajczyków. Według statystyk atrakcyjność naszego kraju jako miejsca pracy rośnie i zauważalna staje się tendencja wzrostu zatrudnienia obcokrajowców.

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w warmińsko-mazurskim większość pracuje na umowie o pracę. Część prowadzi własną działalność gospodarczą, a pozostali mają ubezpieczenie np. z tytułu zatrudnienia na umowę-zlecenie. Cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce i tu odprowadza składki, chyba że wyjątkowo umowa między Polską a macierzystym krajem pracownika wyklucza taką sytuację.

Ubezpieczenie w Polsce wiąże się również z tym, że w przyszłości za przepracowane lata będzie wypłacona emerytura.

 

Autor: B. Gajlewska
Redakcja: A. Dybcio

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w cudzoziemcy, ubezpieczenie, ZUS, Ukraińcy
Kolejni nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy w powiecie kętrzyńskim

32 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych w powiecie kętrzyńskim. Kontrola funkcjonariuszy Straży Granicznej wykazała, że 13 Ukraińców miało za niskie wynagrodzenie, a pozostali nie mieli odpowiednich zezwoleń, oświadczeń...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV