Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 21 °C pogoda dziś
JUTRO: 22 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Armia wzywa. Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, czyli następczyni poboru. Potrwa do 28 kwietnia. Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską dotyczy około 240 tysięcy osób, głównie mężczyzn urodzonych w 1998 roku.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa ruszyła dziś (30 kwietnia). Obejmuje mężczyzn urodzonych w 1998 roku, a także w latach 1993-97, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacją objęte są też osoby urodzone w latach 1996-97, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby i albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, albo osoby te złożyły wniosek o zmianę kategorii.

Przed komisją muszą się stawić także kobiety urodzone w latach 1993-98, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.

Ponadto kwalifikacja obejmuje osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór – wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

 

(pap/ls)

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w wojsko, kwalifikacja wojskowa, MON, MSWiA, komisja lekarska
Punkt informacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej w Olsztynie

W Olsztynie otwarto punkt informacyjny dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Uroczyste otwarcie punktu odbyło się o o godzinie 14 w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV