Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 9 °C pogoda dziś
JUTRO: 22 °C pogoda jutro
Logowanie
 

94 procent tegorocznych maturzystów pisze egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po południu rozszerzenie

fot. Przemysław Getka

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze. Od lat angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym.

Podobnie jak podczas egzaminów przeprowadzonych w poniedziałek i wtorek obowiązuje reżim sanitarny. Chęć zdawania angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało prawie 256 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 94 procent z nich.

Część maturzystów, po południu, przystąpi także do pisemnego egzaminu z angielskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Rozpocznie się on o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 163 tysiące tegorocznych absolwentów, czyli blisko 60 procent zdających.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy we wtorek piszą egzamin z angielskiego. Razem z nimi zdają go też abiturienci z wcześniejszych roczników. Są wśród nich ci, którzy przystępują do matury pierwszy raz i osoby, które wcześniej nie zdały egzaminu z tego przedmiotu, albo zdały go, ale chcą uzyskać lepszy wynik lub dobierają jeszcze jeden przedmiot do zdanych wcześniej. Takich osób w całym kraju jest łącznie ponad 9 tysięcy.

Także wśród abiturientów z wcześniejszych roczników angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Są osoby, które będą zdawać egzamin z tego języka na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym 150 minut, a na dwujęzycznym 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować jeszcze dziś po południu – z poziomu podstawowego, a wieczorem – z rozszerzonego.

Egzamin z języka niemieckiego
Drugim najchętniej wybieranym od lat przez maturzystów językiem obcym jest niemiecki. Na poziomie podstawowym chce go zdawać 11 i pół tysiąca tegorocznych absolwentów, a na rozszerzonym – 6 tysięcy 900. Egzamin z tego języka odbędzie się 18 czerwca.

Egzamin z języka rosyjskiego
Na kolejnym miejscu znalazł się rosyjski. Na poziomie podstawowym chce go zdawać 4 tysiące tegorocznych absolwentów, a na poziomie rozszerzonym – 2 i pół tysiąca. Odbędzie się on 26 czerwca.

Egzaminy z włoskiego, francuskiego i hiszpańskiego
Pozostałe języki: włoski, francuski i hiszpański będzie zdawać na poziomie podstawowym mniej niż po 1 procencie abiturientów. Więcej będzie zdawać na nieobowiązkowym poziomie rozszerzonym. Egzaminy z tych przedmiotów przeprowadzone będą odpowiednio: 22, 23 i 25 czerwca.

Egzamin z języka narodowego
Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, które zostaną przeprowadzone podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego. Chodzi o języki białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości zostaną przeprowadzone 29 czerwca. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języka kaszubskiego, a tydzień wcześniej – 22 czerwca – z łemkowskiego.

Obowiązkowe egzaminy pisemne
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Przedmioty do wyboru
W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na poziomie rozszerzonym – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Wśród maturzystów – co roku – są osoby, które decydują się zdawać egzaminy z kilku języków obcych.

Bez egzaminów ustnych
Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 11 sierpnia

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Autor: PAP
Redakcja: B.Świerkowska-Chromy

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w matura
Kolejny dzień egzaminów. Maturzyści mierzyli się dziś z królową nauk – matematyką

Absolwenci liceów i techników zmierzyli się z królową nauk. Dziś odbyły się matury z matematyki na poziomie podstawowym. Do matury z matematyki na poziomie podstawowym musieli...

Zamknij
RadioOlsztynTV