Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 10 °C pogoda dziś
JUTRO: 17 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Sąd Okręgowy w Olsztynie wraca do orzekania. Sprawdź, które sądy rejonowe wznowiły już normalną pracę

Sąd Okręgowy w Olsztynie. Fot. P.Getka

Po ponad 2 miesiącach ograniczeń, Sąd Okręgowy w Olsztynie wrócił do orzekania na większą skalę. Obowiązują jednak nowe zasady sanitarne.

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Osoby odwiedzające budynek olsztyńskiego sądu mają przy wejściu mierzoną temperaturę. Nie są wpuszczani interesanci bez osłony ust i nosa, chyba, że nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych. Wówczas decyzję podejmuje przewodniczący składu orzekającego lub przewodniczący posiedzenia.

Przy wejściu do budynku, w każdej sali rozpraw oraz w toaletach są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Pracownicy w kontakcie z interesantem mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy. Zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób obowiązuje także na sali rozpraw oraz na sądowych korytarzach.

Jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski otwarto już biuro obsługi interesanta, biuro podawcze, kasy sądu, punkt informacyjny krajowego rejestru karnego, komórki obrotu zagranicznego, a także czytelnię akt. Akta będą udostępniane wyłącznie po dokonaniu telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji w dniu i godzinie uzgodnionej z pracownikiem czytelni. Czynna jest także biblioteka fachowa sądu, z wyłączeniem z użytkowania czytelni biblioteki i stanowisk komputerowych.

Osoby, które chcą wejść do Sądu Okręgowego w Olsztynie, a zależności od tego jaką sprawę chcą załatwić, muszą się ustawić w kolejkach przed budynkiem. Interesanci przybywający na wezwanie są wpuszczani nie wcześniej, niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną, a osoby przybywające w innym charakterze, niż strony postępowania i pełnomocnicy, wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w odpowiednim wydziale sądu.

Zmieniły się także zasady zwrotu kosztów przyjazdu do sądów – poinformował sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

00:00 / 00:00

Do pracy sprzed pandemii wracają także sądy rejonowe na Warmii i Mazurach.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

W Sądzie Rejonowym w Bartoszycach w obecnej chwili jest planowane wprowadzenie pracy zmianowej. Podczas wizyty w sądzie należy mieć zasłonięte usta i nos, a dodatkowo istnieje obowiązek dezynfekcji rąk oraz mierzenia temperatury interesantom przy wejściu do budynku sądu.

Otwarte jest biuro obsługi interesanta i kasa, przy czym przy okienku tych biur może przebywać tylko jedna osoba, podczas gdy pozostałe są zobowiązane oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz. Interesanci są zachęcani do załatwiania spraw za pośrednictwem telefonu lub internetu.

Na salach rozpraw będą zamontowane osłony, a każdy z orzeczników oraz pracowników dodatkowo będzie miał możliwość skorzystania z maseczek i przyłbic.

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Zgodnie z zarządzeniem prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu terminy rozpraw i posiedzeń jawnych są odwołane do 29 maja. Wciąż aktualne są ograniczenia w funkcjonowaniu sądu i na chwilę obecną nie jest możliwa bezpośrednia obsługa interesantów.

Zmiana tych ograniczeń jest przewidywana – w zależności od sytuacji epidemiologicznej – dopiero od 25 maja lub 1 czerwca 2020 roku.

Sąd Rejonowy w Giżycku

Sąd w Giżycku z uwagi na ograniczone możliwości zapewnienia pracownikom i interesantom bezpieczeństwa sanitarnego do końca maja będzie funkcjonował tak, jak dotychczas.

Od 1 czerwca jest planowane wprowadzenie licznych nowych rozwiązań w funkcjonowaniu sądu w Giżycku. Każda osoba wchodząca do budynków musi mieć zasłonięte usta i twarz, zdezynfekować ręce oraz poddać się pomiarowi temperatury.

Zostaną wyznaczone strefy dostępne tylko dla pracowników oraz strefy dostępne dla interesantów, w tym również stron postępowania, pełnomocników i obrońców z zachowaniem odpowiedniej odległości, co najmniej 2 metry, bez możliwości wchodzenia do sekretariatów poszczególnych wydziałów.

Interesanci wydziałów ksiąg wieczystych będą obsługiwani tylko w zakresie składanych wniosków o wpis hipotek. Wnioski będzie można pozostawić w budynku Sądu, po uzyskaniu potwierdzenia wpływu wniosku. Pozostałe wnioski składane będą korespondencyjnie.

Wezwania do świadków będą kierowane na określone godziny wraz z informacją, że wcześniejsze przybycie jest niemożliwe ze względu na konieczność zachowania dystansu.

Pracownicy biura obsługi interesanta będą przyjmować osoby po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu godziny przyjęcia np. w celu zapoznania się z aktami sprawy. Dotyczy to również prokuratorów oraz adwokatów i radców prawnych.

Z kolei pracownicy biura podawczego będą przyjmować korespondencję od interesantów w kolejności, pojedynczo tak, aby w pokoju znajdowała się jedna osoba. Pozostałe oczekują na swoją kolej na zewnątrz budynku.

Na salach rozpraw zostaną zamontowane przesłony na stołach sędziowskich oraz dostępnych dla stron. Publiczność na rozprawy zostanie wpuszczona jedynie na podstawie karty wejścia, po uprzednim zgłoszeniu w odpowiednim wydziale sądu i otrzymaniu karty wejścia. W Sądzie Rejonowym w Giżycku nie jest przewidziana praca zmianowa.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Od dziś interesanci mogą bezpośrednio w sądzie uzyskać dostęp do biura podawczego, a od dnia 25 maja uzyskać dostęp do akt w biurze obsługi interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Do budynku sądu są wpuszczani interesanci do biura podawczego i biura obsługi interesantów oraz wezwane i zawiadomione o terminie posiedzenia za ich okazaniem. Interesanci powinni mieć dokument tożsamości, osłonę ust i nosa oraz rękawiczki. Obowiązuje pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk przy wejściu.

Przy wejściu do sądu i przed salami rozpraw umieszczone są dystrybutory z płynem dezynfekującym. W salach rozpraw umieszczone zostaną osłony z pleksi stołu sędziowskiego oraz słony boczne stołów dla stron. Skład sędziowski i protokolant dodatkowo będzie wyposażony w środki ochrony osobistej w postaci przyłbicy i rękawiczek, W Sądzie Rejonowym w Kętrzynie nie jest planowana praca zmianowa.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

Od poniedziałku 18 maja działa biuro podawcze dla interesantów. Istnieje również możliwość zakupu e-znaków i uiszczenia opłat we wpłatomacie, wznowienie udostępniania akt po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji uzgodnionej z kierownikiem sekretariatu poszczególnego wydziału.

Interesanci są wpuszczani po wcześniejszym zmierzeniu temperatury i dezynfekcji rąk. Interesanci powinni mieć usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby. Interesanci, którzy będą zapoznawali się z aktami, również powinni mieć ze sobą rękawiczki jednorazowe.

Wciąż preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy interesantów z Sądem. Ponadto, protokolanci na sali rozpraw będą wyposażeni w przyłbice lub maseczki. Praca zmianowa nie jest planowana.

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Częściowo wznowiono osobistą obsługę interesantów w zakresie możliwości nabywania znaków opłaty sądowej we wpłatomacie. Dostępna jest także możliwość osobistego składania pism w biurze podawczym.

Do sądu wpuszczane są osoby z zasłoniętymi ustami nosem. Jeszcze do końca maja nie jest planowane funkcjonowanie sekretariatów i samodzielnej sekcji administracyjnej w zakresie osobistej obsługi interesantów. Preferowany jest kontakt mailowy, telefoniczny bądź pisemny.

W sądzie w Mrągowie nie jest planowana praca zmianowa. Interesanci planując wizytę muszą liczyć się z tym, że będą wpuszczani do budynku pojedynczo, po wcześniejszym wykonaniu pomiaru temperatury i odkażeniu rąk lub rękawiczek jednorazowych płynami dezynfekującymi.

Przewidywany termin wznowienia rozpraw i posiedzeń to czerwiec, przy czym sędziowie i protokolanci zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej w postaci przyłbic i ewentualnie osłon na sali rozpraw.

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Do sądu wpuszczane są wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby. Wyjątek stanowią interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie sądu, którzy nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych Warunkiem wejścia do budynku jest również poddanie się pomiarowi temperatury ciała, jednak te osoby, u których wynik pomiaru daje odczyt 38 stopni C i powyżej nie zostaną wpuszczone do środka.

Interesant wchodzący do budynku zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia, a w przypadku jego braku służba ochrony zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu w systemie biurowości elektronicznej. Pozostałe osoby powinny wskazać cel wizyty.

Dostępne są wszystkie komórki organizacyjne sądu, za wyjątkiem przyjmowania interesantów przez prezesa i przewodniczących wydziałów. Możliwe jest również składanie pism procesowych osobiście. Natomiast w przypadku przejrzenia akt w czytelni wymagane jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne bądź e-mailowe.

Przed wejściem na salę rozpraw należy zdezynfekować ręce, mieć okrytą twarz i zachować 2 metry od innych osób. W Sądzie Rejonowym w Nidzicy nie jest planowana praca zmianowa.

Sąd Rejonowy w Olsztynie

W sądzie większe zmiany w funkcjonowaniu zostaną wprowadzone od dnia 25 maja. Od tego dnia nastąpi wyznaczanie i prowadzenie spraw w I i X Wydziale Cywilnym, V Wydziale Gospodarczym, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z ograniczeniem do spraw, w których liczba osób podlegających zawiadomieniu i wezwaniu na rozprawę lub posiedzenie łącznie nie przekracza 5, a udział ławnika nie jest potrzebny.

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie została przewidziana praca w systemie dwuzmianowym. Pierwsza zmiana rozpoczyna się o godzinie 8.30 i trwa do godziny 13.30, a druga zmiana od godziny 14.30 do godziny 18.30 do 19. Przy wejściu do budynku sądu obowiązują zasłona ust i nosa, dezynfekcja rąk i pomiar temperatury.

Sąd Rejonowy w Piszu

Do budynku Sądu Rejonowego w Piszu wpuszczane są wyłącznie osoby z zasłoniętymi ustami i nosem. Obowiązuje także nakaz poddania się pomiarowi temperatury oraz dezynfekcji rąk.

Od 18 maja 2020 r. otwarte jest Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze oraz Czytelnia akt. W Sądzie Rejonowym w Piszu nie jest planowana praca zmianowa.

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Od 25 maja otwarte zostanie biuro obsługi interesanta, biuro podawcze i biuro podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Natomiast pozostałe komórki organizacyjne, w tym sekretariaty Wydziałów I–III i zespół kuratorskiej służby sądowej będą dostępne tylko dla osób wezwanych bądź wcześniej zawiadamianych.

Składanie pism procesowych, wniosków i skargi, będzie możliwe za pośrednictwem poczty, a także bezpośrednio w biurze obsługi interesanta i biurze podawczym Wydziału V Ksiąg Wieczystych. Do budynku będą wpuszczane osoby mające zasłonięte usta i nos po podaniu celu wizyty i zmierzeniu temperatury.

Wstęp na inne kondygnacje będą miały osoby wezwane lub zawiadomione. Pierwszeństwo wstępu w przypadku oczekiwania większej liczby osób w kolejce będą miały osoby z wezwaniem lub zawiadomieniem.

Interesanci udający się do biura obsługi interesanta, biura podawczego i biura podawczego V Wydziału Ksiąg Wieczystych będą wpuszczani pojedynczo. Ilość osób przebywających na danej kondygnacji będzie uwzględniała konieczność zachowania wymaganego przepisami dystansu oraz pojemność sal rozpraw.

Sale rozpraw i ich wyposażenie będą systematycznie dezynfekowane, dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się także na każdej kondygnacji w okolicy sali rozpraw. Sędziowie i protokolanci będą dysponowali środkami ochrony osobistej, takimi jak rękawiczki, maseczki i przyłbice.

Z uwagi na niemożność zapewnienia właściwej dezynfekcji mikrofonów odstępuje się od nagrywania rozpraw. Praca zmianowa w Sądzie Rejonowym w Szczytnie nie jest obecnie planowana.

fot. Przemysław Getka

fot. Przemysław Getka

Redakcja: B.Świerkowska-Chromy za sądy/K.Kantor

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w sąd, praca, sądy, sąd rejonowy, koronawirys
Brakuje lekarzy. W Gołdapi zamknięto oddział wewnętrzny

Oddział wewnętrzny szpitala w Gołdapi jest tymczasowo zamknięty. Powód to brak lekarzy. Oddział nie pracuje od połowy kwietnia. Początkowo zamknięto go na miesiąc. Jednak termin ten...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV