Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 23 °C pogoda dziś
JUTRO: 25 °C pogoda jutro
Logowanie
 

NIK: były nieprawidłowości przy budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną

Fot. P. Getka

Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury i rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienia wskazując na nieprawidłowości w Urzędzie Morskim w Gdyni i Ministerstwie Infrastruktury. To efekt kontroli przeprowadzonej w tych instytucjach po budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

W trakcie kontroli NIK ustaliła m.in., że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni do czasu aktualizacji programu w 2020 r. zaciągał zobowiązania w celu sfinansowania jego realizacji, przekraczając o 157,7 mln zł całkowity budżet programu, wydawał pieniądze z budżetu programu na cele niesłużące jego realizacji, a istotną część skontrolowanych zadań inwestycyjnych zrealizował z naruszeniem zasad rzetelności, legalności, gospodarności i celowości.

Wskazano również, że minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w projekcie uchwały w sprawie programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” nie określił realnie niezbędnego zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji. Ponadto, w trakcie prac prowadzonych w 2019 r. i 2020 r. nad nowelizacją uchwały RM z 2016 r., nie informował Rady Ministrów, że wartość inwestycji wzrośnie o ponad 100% i tym samym straciła ona uzasadnienie ekonomiczne.

W komunikacie przekazano, że minister, nadzorując dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, nie interweniował w sprawie jego działań, świadomie akceptował naruszanie przez niego prawa, uzasadniając to racjonalnością postępowania, a nawet wprowadził dyrektora Urzędu w błąd.

W wyniku złożonych zawiadomień, w jednej sprawie zostało wszczęte śledztwo, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku, a właściwy rzecznik dyscypliny finansów publicznych wystąpił z wnioskiem o ukaranie do Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej.

Z raportu NIK opublikowanego w listopadzie ub.r. „Planowanie i realizacja budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wynikało, że wartość programu pierwotnie wynosiła 880 mln zł, a do dnia zakończenia kontroli (koniec kwietnia br.) wzrosła o 125 proc., do blisko 2 mld zł. NIK wskazała, że program przekopu przez Mierzeję Wiślaną „już na etapie planowania nie miał szans na osiągnięcie w zaplanowanym czasie głównego celu inwestycji, czyli zapewnienia bezpieczeństwa i wzrostu dobrobytu w regionie”.

Kanał Żeglugowy, będący częścią drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, otwarto 17 września 2023 r. Polska, dzięki przekopowi przez Mierzeję Wiślaną, zyskała niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. Rząd PiS wskazywał wówczas, że przekop zwiększy atrakcyjność gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności Elbląga i portu w tym mieście, a także innych portów Zalewu Wiślanego.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany liczy nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg – także ponad 10 km; pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który składają się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

Autor: P. Mirowicz (PAP)
Redakcja: K. Ośko

Więcej w kontrola, nik, nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli
Nielegalna praca cudzoziemców na Warmii i Mazurach

Straż graniczna sprawdziła legalność zatrudnienia cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Od stycznia do maja skontrolowano niemal 2 tysiące 200 obcokrajowców. Okazało się, że 256 osób pracowało...

Zamknij
RadioOlsztynTV