Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 13 °C pogoda dziś
JUTRO: 24 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Na Warmii i Mazurach wcześniejszym przejściem na emeryturę najbardziej zainteresowane są kobiety

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Fot. Ł. Węglewski

Od początku września w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można składać wnioski o wcześniejsze emerytury. Aby uniknąć kolejek,  czas pracy placówek został w tym miesiącu wydłużony do godziny 18. W miejscowościach, gdzie nie ma oddziałów ZUS planowane jest uruchomienie takich punktów na pocztach.

O tym jakie jest zainteresowanie wcześniejszą emeryturą Izabela Malewska rozmawia z dyrektorem oddziału ZUS w Olsztynie Mirosławem Bujnowskim

 Zainteresowanie jest bardzo duże. Przez pierwsze 3 dni przyjęliśmy łącznie 6 600 klientów, z czego około 2,5 tysiąca klientów po raz pierwszy złożyło wnioski o przyznanie emerytury według nowych zasad, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dla porównania we wcześniejszych okresach, przyjmowaliśmy około 1000 klientów. Ustawa wprowadzająca podwyższony wiek emerytalny, który docelowo miał wynosić 67 lat dla mężczyzn i kobiet obowiązywała od 1 stycznia 2013 roku.

Obniżony wiek emerytalny większym zainteresowaniem cieszy się wśród kobiet . Zdecydowanie więcej jest kobiet. Jest to związane z pewną specyfiką prac i roli kobiety w naszym społeczeństwie.

Jakie dokumenty trzeba zabrać ze sobą udając się do placówki ZUS?

Istotne jest odpowiednie skompletowanie dokumentów. Od 1999 roku do 2017 roku składki pracownika są już ewidencjonowane w ZUS-ie. Inaczej jest jeżeli chodzi o lata wcześniejsze. Do roku 1998 i wcześniej to przyszły emeryt musi nam dostarczyć zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzeń i świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy. W przypadku zakładów pracy zatrudniających do 20 pracowników taka dokumentacja jest w ZUS, ale jeżeli chodzi o większe zakłady zatrudniające powyżej 20 osób – to wcześniej rozliczały się one z ZUS-em na zasadzie tak zwanej bezimiennej i całą dokumentację mają u siebie. Jeżeli zakład istnieje, przyszły emeryt może poprosić o wydanie zaświadczenia. Natomiast jeżeli taki zakład już nie istnieje taką dokumentację należy pozyskać z archiwum.

Posłuchaj rozmowy Izabeli Malewskiej z Mirosławem Bujnowskim

Rozmowa – część 1

Rozmowa – część 2

Mirosław Bujnowski – dyrektor oddziału ZUS w Olsztynie. Fot. BSC

Przypomnijmy: Obniżony wiek emerytalny – były to postulaty wielu środowisk. Jest to prawo, a nie obowiązek. Każda osoba uzależnia tą decyzję od swoich indywidualnych sytuacji życiowych i zawodowych.

Na Warmii i Mazurach wnioski emerytalne przyjmuje 40 doradców. Czas oczekiwania klientów na obsługę w ciągu tych ostatnich trzech dni wynosi średnio około 20 minut. We wrześniu został wydłużony czas pracy placówek do godziny 18. W miejscowościach, gdzie nie ma placówek ZUS planowane jest uruchomienie takich punktów na pocztach.

Jak złożyć wniosek o emeryturę – mówi Joanna Kwiatek.

Osoby, które mają w ZUS-ie ustalony kapitał początkowy muszą złożyć jedynie wniosek o emeryturę. Natomiast jeżeli osoba nie posiada w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ustalonego kapitału początkowego, nie posiada żadnego świadczenia emerytalno – rentowego powinna skompletować dokumenty – wszystkie świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające wynagrodzenia z zakładów pracy, może być to legitymacja ubezpieczeniowa, akta urodzenia dzieci, zaświadczenia z uczelni, zaświadczenia z urzędu pracy o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych. Wszystkie dokumenty dotyczące kapitału początkowego do 31 grudnia 1998 roku należy dołączyć do wniosku. Jeżeli zakład pracy został zlikwidowany i osoba nie posiada dokumentów wynagrodzeń z zakładów pracy, należy znaleźć dokumenty potwierdzające czas pracy i wynagrodzenie w archiwum. ZUS posiada bazę zlikwidowanych zakładów pracy, bądź bazę przekształconych zakładów pracy.

Czy ubiegający się o emeryturę musi rozwiązać umowę o pracę? – wyjaśnia Joanna Dębowska.

Doradcy ZUS, od prawej Joanna Kwiatek i Joanna Dębowska, fot. BSChromy

Nie jest to konieczne dlatego, że osoba, która złoży wniosek o emeryturę może pozostawać w stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę jest warunkiem – mówimy tu o emeryturach w wieku powszechnym, czyli tym wieku, który będzie obowiązywał od 1 października 2017 roku, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rozwiązanie umowy o pracę nie ma wpływu na przyznanie prawa do emerytury, natomiast jest konieczne do wypłaty tej emerytury. Jeżeli nie rozwiążemy umowy o pracę wysokość emerytury zostanie ustalona i prawo do wypłaty tego świadczenia będzie zawieszone.

A jak wygląda emerytura minimalna – o tym informuje Joanna Kwiatek.

Od 1 października nastąpi obniżenie do 20 lat minimalnego stażu składkowego i nieskładkowego, który powinna udowodnić kobieta i 25 lat stażu dla mężczyzny, aby mieć gwarancję najniższej emerytury. Od 1 marca 2017 roku minimalna emerytura wynosi tysiąc złotych brutto. Świadczenie emerytalne zależy zarówno od stażu pracy i jak od wynagrodzenia, które się osiągało będąc pracownikiem. Obecnie wyliczane emerytury zależne są od kapitału początkowego jak również od wynagrodzenia, które się osiągało będąc pracownikiem. Okres najkorzystniejszy wybiera się tylko do kapitału początkowego.

Czy emeryt może podjąć dodatkową pracę? – wyjaśnia Joanna Dębowska.

Jeśli chodzi o emeryturę powszechną, czyli tą, która przysługuje osobie, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny obowiązujący od 1 października 2017 roku – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, wysokość wynagrodzenia nie ma wpływu na wysokość wypłacanej emerytury, na prawo do podjęcia emerytury. Pamiętać trzeba, że warunkiem wypłaty takiej emerytury jest rozwiązanie umowy o pracę. Później taka osoba może ponownie się zatrudnić i może zarobkować. Tutaj żaden dochód nie ma wpływu na wypłacane świadczenie.

Posłuchaj rozmowy Izabeli Malewskiej z Joanną Kwiatek i Joanną Dębowską.

00:00 / 00:00
00:00 / 00:00
00:00 / 00:00
00:00 / 00:00
00:00 / 00:00
00:00 / 00:00

Autor: IMalewska/DKucharzeska
Redakcja: BSChromy/ASocha

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w ZUS, emerytura, Bujnowski
Kolejki w ZUS w Olsztynie. Od dziś przyjmowane są wnioski uprawnionych do wcześniejszej emerytury

Znowelizowana ustawa o emeryturach i rentach  obniża wiek emerytalny do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego wejdą w...

Zamknij
RadioOlsztynTV