Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 9 °C pogoda dziś
JUTRO: 22 °C pogoda jutro
Logowanie
 

MEiN zaprezentowało program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

– Resort edukacji przeznaczy w tym roku 15 milionów złotych na program wsparcia psychologicznego dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców – zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W ubiegłym tygodniu przedstawił program poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Drugi filar z naszego czterofilarowego programu wsparcia uczniów i młodzieży po nauce zdalnej, po covidzie (…) to program dotyczący kondycji psychicznej. Jest to problem, który jest diagnozowany coraz bardziej

– powiedział.

Wskazał m.in. na raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii”.

Problemy można pogrupować w sposób następujący: po pierwsze – pogorszenie samopoczucia i trudności w nauce; po drugie – zaburzenia nastroju, zespół depresyjny; po trzecie – nadużywanie mediów elektronicznych; po czwarte – i trzeba to dostrzegać – przeciążenie nauczycieli edukacją zdalną. Praca w trybie zdalnym w przypadku nauczycieli jest wielokrotnie bardziej uciążliwa i obciążająca niż praca w systemie stacjonarnym

– podkreślił Czarnek.

Trzy etapy programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Etap pierwszy to diagnoza problemów uczniów i podział na grupy o różnym nasileniu problemów, bieżące wsparcie uczniów w odbudowaniu relacji rówieśniczych. W etapie drugim nastąpi opracowanie modelu wsparcia, a także przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli i specjalistów. Odbędą się też konsultacje z rodzicami. W etapie trzecim będzie dojdzie pomoc specjalistyczna. Koszt programu w 2021 roku to 15 mln zł. Pieniądze wyłoży Ministerstwo Edukacji i Nauki.

MEiN do współpracy przy realizacji programu zaprosiło naukowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy działają w partnerstwie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zespoły ekspertów opracują narzędzia do badania, które będą opierały się na kwestionariuszach zawierających pytania o funkcjonowaniu uczniów w szkole w czasie pandemii. Wśród poruszanych kwestii pojawią się zagadnienia m.in. trudności emocjonalnych, radzenia sobie z długą pracą przed ekranem monitora, relacji rówieśniczych i zachowań ryzykownych.

Spośród wszystkich szkół podstawowych i średnich badacze wytypują 1200 placówek edukacyjnych, które zostaną zaproszone do udziału w programie. W każdej z nich przeprowadzą diagnozę szkolną. Jej wyniki posłużą szkole do przygotowania szczegółowego programu wychowawczo-profilaktycznego, a ekspertom – do opracowania modelu pomocy uczniom.

Badania diagnostyczne ruszą w kwietniu

W danej szkole, w ramach badania, zostaną wyłonione trzy grupy uczniów: grupa o wysokim nasileniu problemów psychicznych, która zostanie objęta pomocą psychologiczną oraz monitoringiem; grupa o umiarkowanym ryzyku, którą obejmą programy psychologiczne o charakterze wczesnej interwencji, ukierunkowane na korektę trudności adaptacyjnych i rozwojowych oraz działania profilaktyczne; grupa o niskim nasileniu zachowań problemowych, która zostanie objęta działaniami wychowawczymi i profilaktyką uniwersalną, ukierunkowaną na wzmocnienie uczniów w trudnych warunkach nauki.

Eksperci zidentyfikują pojawiające się u uczniów problemy – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Następnie opracują model wsparcia i pomocy uczniom, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi.

Nauczyciele również otrzymają pomoc

Naukowcy przygotują też szkolenia i materiały, które pomogą nauczycielom i specjalistom szkolnym, tj. psychologom i pedagogom, wspierać uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Minister zapowiedział ponad 100 tysięcy godzin na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży biorących udział w programie i 10 tysięcy godzin szkoleń dla nauczycieli.

Jak podkreśla MEiN, Podczas szkoleń, treningów i konsultacji nauczyciele nauczą się bardzo precyzyjnie identyfikować pojawiające się u uczniów niepokojące objawy. Poznają m.in. zagadnienia z zakresu wsparcia uczniów z wysoką wrażliwością, a także metody: zapobiegania oraz korygowania zagrożeń u dzieci i młodzieży, interwencji kryzysowej, interwencji wychowawczej, pracy z grupą klasową, z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Również ci, którzy borykają się z różnymi trudnościami, prowadząc lekcje online, otrzymają pomoc.

Tegoroczne badania obejmą określoną liczbę szkół, ale ich efekty zostaną przekazane do wszystkich szkół. Dzięki przeprowadzonej diagnozie eksperci opiszą problemy, opracują gotowy model interwencji wsparcia, a przede wszystkim wskażą jakie działania trzeba podjąć w sytuacji kryzysowej. Efekty pilotażu, w postaci gotowych materiałów, będą dostępne bezpłatnie dla każdego nauczyciela na platformie internetowej przygotowanej przez MEiN

– podał resort.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)
Redakcja: K. Ośko

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w szkoła, uczniowie, nauczyciele, wsparcie, pomoc psychologiczna
Starostwo w Ełku przygotowało miejsca absolwentom podstawówek – niemal połowę w szkołach zawodowych

Starostwo powiatowe w Ełku przygotowało ponad 900 miejsc w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych. Ta liczba jest podobna jak w latach ubiegłych. 300 miejsc dla absolwentów podstawówek...

Zamknij
RadioOlsztynTV