Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 24 °C pogoda dziś
JUTRO: 27 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Ulga termomodernizacyjna w PIT-37

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja, wprowadzając nowe zwolnienie przedmiotowe, czyli tak zwaną ulgę termomodernizacyjną. Mogą skorzystać z niej podatnicy przygotowujący swoje PITy 2021 w formie PIT-37. Czym jest więc termomodernizacja i ulga z nią związana? Jaka wysokość pomocy została przewidziana? Kto może z niej skorzystać i na jakich warunkach?

Podstawa prawna

Podstawa prawna ulgi termomodernizacyjnej, znajduje się w ustawie Podatek dochodowy od osób fizycznych od 2019 roku. Zasady jej działania reguluje art. 26h ustawy o PIT, a zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust 1 pkt. 129a tej ustawy. Do prawidłowego stosowania ustawy wydano również odpowiednie wyjaśnienia podatkowe.

Wyciąg z przepisów

Ustawa podatek dochodowy od osób fizycznych art. 26h

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. […]

Uzasadnienie i cele ulgi

Celem wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej jest stworzenie lepszych warunków finansowych dla osób, które chciałyby wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne technologie w budownictwie. Poprzez zastosowanie zrównoważonej budowy, czy modernizacji, zmniejszając emisję dwutlenku węgla do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Uzasadnienie i cel wskazują następnie na co mogą zostać wydane środki oraz kto powinien móc z nich skorzystać.

Podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi

Z pomocy skorzystać mogą podatnicy podatku PIT, w tym rozliczający się według skali podatkowej i przygotowujący deklarację PIT-37. Ustawodawca zdecydował, że odliczenia będą przysługiwały właścicielowi lub ewentualnie współwłaścicielowi istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniósł odpowiednie wydatki. Pomoc nie będzie więc dotyczyć osób posiadających mieszkania.

Wysokość i zasady stosowania ulgi

Ulga termomodernizacyjna działa na tej zasadzie, że pozwala podatnikowi pomniejszyć swój dochód (przychód) wyliczony w PIT-37 do opodatkowania, o odpowiednie wydatki (wydatki termomodernizacyjne).

Odliczenia można stosować na realizację przedsięwzięcia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Dodatkowo, z zasady rozliczać ulgę należy za okres, w którym został poniesiony wydatek – czyli w zeznaniu za rok podatkowy, gdy poniósł wydatek uprawniający do odliczenia. Jeżeli kwota do odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika, to może być odliczana w kolejnych latach. Taki „przedłużony” okres rozliczenia nie może jednak przekroczyć maksymalnie 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Maksymalna kwota pomocy została ustalona na poziomie 53 000 zł, zaś jej wysokość należy obliczać na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych – faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Pytania i odpowiedzi – mikro kazusy

Dobrą formą weryfikacji niektórych aspektów prawnopodatkowych, jest wskazywanie krótkich przykładów (tak zwanych mini czy mikro kazusów) z odpowiedziami. Należy jednak pamiętać, że stanowią pewne uproszczenie, a w indywidualnej sytuacji podatnik powinien zweryfikować zarówno stan faktyczny, jak i wszystkie dotyczące go przepisy.

 • Podatnik mieszka w budynku jednorodzinnym, właścicielami byli zmarli krewni. Posiada prawomocne orzeczenie nabycia spadku wraz z rodzeństwem. Nie przeprowadzono podziału spadku, czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT-37?

 • Tak, jeżeli spełni pozostałe warunki.

 • Podatnik żyje w kamienicy wielorodzinnej, jest współwłaścicielem z rodzicami i posiada swoje piętro. Czy wymieniając piec może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT-37?

 • Nie, ponieważ kamienica nie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

 • Podatnik jest właścicielem budynku wolnostojącego, który był użytkowany jako komercyjny (użytkowy). Zamierza zmienić go w budynek mieszkalno – użytkowy. Wymaga zmian wewnątrz. Dodatkowo zamierza wykonać termomodernizację budynku. Czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT-37?

 • Tak, jeżeli spełni pozostałe warunki, w tym między innymi w zakresie udziału 30% lokalu użytkowego w powierzchni całkowitej budynku.

 • Podatnik jest właścicielem budynku 200m kwadratowych, w którym wydzielił na sklep 50 metrów kwadratowych. Czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT-37?

 • Tak, jeżeli spełni pozostałe warunki.

Źródła opracowania

 • Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 tj. z dnia 2020.08.21);

 • Objaśnienia podatkowe z dnia 9 września 2019 roku, NOWE PREFERENCJE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNE, Wydane na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);

 • Ministerstwo Finansów, Broszura Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej w PIT;

 

Więcej w PIT, dom, ocieplenie, termoizolacja
Bliższe Spotkania – 02.12.2020

Pomoc instytucjom walczącym z koronawirusem, jak stworzyć przestrzeń do pracy i nauki w domu oraz święta i Wigilia dla samotnych - to tematy, na które z...

Zamknij
RadioOlsztynTV