Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: -1 °C pogoda dziś
JUTRO: -1 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Są wyniki kontroli w iławskiej „ziemniaczance”. Na zakład nałożono kary

Fot. M. Partyga/Gazeta Olsztyńska

Spółka Amelo, produkująca w Iławie między innymi skrobię ziemniaczaną, zanieczyszcza środowisko – to wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

– Amelo bez wymaganych pozwoleń zanieczyszcza wody ściekami przemysłowymi, a powietrze pyłami emitowanymi podczas produkcji białka i skrobi, zakład niewłaściwie gospodaruje też odpadami – poinformowała Barbara Nalepa z inspektoratu ochrony środowiska.

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców były przetwarzane bez wymaganego pozwolenia. Odpady te były przechowywane niezgodnie z otrzymaną przez zakład decyzją starosty iławskiego z dnia 30 października 2021 r.

00:00 / 00:00

Zarówno produkcja, jak i gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami może powodować uciążliwości zapachowe. Spowodowane jest to tym, iż na terenie zakładu znajdują się otwarte zbiorniki należące do zakładowej podczyszczalni ścieków, zbiorników wód zawracanych i miejsce magazynowania odpadów

– dodała.

00:00 / 00:00

Na spółkę Amelo nałożono sankcje karne.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska skontrolował pracę tak zwanej iławskiej ziemniaczanki na wniosek lokalnych samorządowców po tym, jak mieszkańcy Iławy skarżyli się na dojmujący fetor i szukali jego źródła. W tej kwestii inspektorat przekazał, że nie ma w polskim prawie norm dotyczących zapachów i ocena emitowanych uciążliwych woni jest niemożliwa.

Publikujemy treść komunikatu przekazanego przez WIOŚ w Olsztynie.

W dniach od 18 października do 15 listopada br. WIOŚ w Olsztynie przeprowadził kontrolę interwencyjną w AMELO Sp. z o.o., mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 33w Iławie w zakresie przestrzegania prawa ochrony środowiska tj. gospodarski odpadami, gospodarki wodno- ściekowej jak również emisji do powietrza. Inspektorzy WIOŚ w trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzili następujące nieprawidłowości:
– wprowadzanie ścieków przemysłowych do środowiska bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego;
– brak pozwolenia na wprowadzanie do powietrza pyłów odprowadzanych z emitorów należących do linii produkcji białka oraz linii produkcji skrobi ziemniaczanej;
– nierzetelne wprowadzenie do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami raportu za rok 2021, w zakresie wielkości emisji z linii produkcji białka oraz linii produkcji skrobi ziemniaczanej;
– odpady o kodzie 02 03 01, czyli szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców były przetwarzane bez wymaganego pozwolenia. Odpady te magazynowane były niezgodnie z posiadaną przez Zakład decyzją Starosty Iławskiego z dnia 30 października 2021 r. W karcie ewidencji ww. odpadów nie została zawarta informacja o sposobie przekazania odpadów osobom fizycznym bądź jednostkom organizacyjnym;
– zakład nie poinformował WIOŚ w Olsztynie w wyznaczonym terminie o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego z 29 marca 2022 r.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie przeprowadzonej kontroli naruszeniami, w stosunku do kontrolowanego podmiotu zastosowano sankcje karne przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo zostaną podjęte działania pokontrolne, jak również ustalenia kontroli zostaną przekazane właściwym organom, celem podjęcia działań zgodnie z posiadanymi przez nie kompetencjami. W nawiązaniu do kwestii uciążliwości zapachowej, zarówno produkcja, gospodarka ściekowa czy też gospodarka odpadami, może powodować uciążliwości zapachowe. Spowodowane jest to tym, iż na terenie zakładu znajdują się otwarte zbiorniki należące do zakładowej podczyszczalni ścieków, zbiornik wód zawracanych oraz miejsca magazynowania odpadów. Zapach, czy też odór jest substancją niemierzalną, zaś jego odczuwanie w każdym przypadku ma charakter subiektywny. Z uwagi na powyższe, zapachy, pomimo że mogą być uciążliwe, nie podlegają ocenie, gdyż w obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest regulacji dotyczących uciążliwości zapachowych. Zgodnie z art. 85 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ochrona powietrza polega na zapewnieniu, jak najlepszej jego jakości, poprzez dotrzymanie w powietrzu poziomów substancji zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Zatem podmioty, które prowadzą działalność oddziałującą na środowisko, na mocy art. 145 ustawy POŚ, są zobowiązane do dotrzymywania standardów emisyjnych w zakresie wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza.

Autor: M. Kwiatkowska
Redakcja: M. Rutynowski

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w kara, zanieczyszczenie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, Amelo, zakład produkcyjny, sankcje karne
Pobił i zostawił nieprzytomnego brata bez pomocy. Sąd zdecydował o karze

Na 13 lat więzienia Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał Tomasza S. na za zabójstwo swojego brata. Sprawa dotyczyła zdarzenia z listopada zeszłego roku. Na terenie jednej...

Zamknij
RadioOlsztynTV