Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 18 °C pogoda dziś
JUTRO: 15 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Protestują, bo nie chcą odpadów z polskich spalarni. „Nie zgadzamy się na to”

Fot. Stowarzyszenie Nasz Bisztynek

Mieszkańcy gminy Bisztynek protestują przeciwko uruchomieniu składowiska odpadów w Sękitach. Ma powstać na działce, którą spółka AlterVita z Nowej Soli kupiła, w przetargu, za 20 milionów złotych. Dziś podpisano akt notarialny.

Do Sękit mają być zwożone poprocesowe odpady ze spalarni w całym kraju, które w gminie Bisztynek będą przerabiane m.in na materiały do budowy dróg. Zarząd spółki uspakaja, że oddziaływanie na środowisko nie wykroczy poza teren działki, na której będą składowane.

Jak mówią protestujący, nie wszystkie odpady uda się jednak przerobić.

Wystarczy przeczytać artykuł o sytuacji, która miała miejsce w Olsztynie. Tam prosty pożar popiołu doprowadził do ulotnienia się do atmosfery jeszcze nieokreślonych ilości szkodliwych substancji. Są to dioksyny, furany i metale ciężkie, które – w postaci gazowej pyłu – przedostały się do atmosfery w ciągu pięciu godzin niekontrolowanego pożaru popiołu. Właśnie ten popiół chcą przetwarzać u nas i magazynować go na naszym terenie. Nie zgadzamy się na to

– argumentowali.

Protest w sprawie składowiska podpisało ponad tysiąc osób.

Gdyby to były śmieci komunalne z naszej okolicy, byłaby to rzecz zrozumiała dla mnie i wielu z nas. Odpady niebezpieczne miałyby być składowane na wieki i z tym nie możemy się pogodzić (…) Część materiałów pochodzących z popiołów będzie recyklingowana na drogi i materiały budowlane, a to czego nie da się zrecyklingować będą zakopywać na polu, które kupili u nas

– mówili mieszkańcy.

600 metrów od planowanej inwestycji jest główny zbiornik wody zaopatrujący gminę.

Teren jest zabezpieczony rozporządzeniem, po badaniach hydrologicznych w 2013 roku, i decyzją ministra ochrony środowiska. Na tym zbiorniku minister nie wyznaczył nawet stref ochronnych, czyli jest on dobrze zabezpieczony warstwowo jeżeli chodzi o grunty

– wyjaśnił burmistrz Bisztynka Marek Dominiak.

Firma AlterVita informuje, że zakład będzie uruchomiony najwcześniej za kilka lat. Najpierw musi uzyskać wymagane zgody i decyzje odpowiednich organów państwowych i samorządowych.

Posłuchaj relacji

00:00 / 00:00

Stanowisko AlterVity w sprawie planów inwestycyjnych

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie się tą sprawą. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu uda się sprostować wiele nieprawdziwych lub nieprecyzyjnych informacji, które rozpowszechniane są w mediach społecznościowych.

Firma AlterVita planuje zbudowanie nowoczesnej i bezpiecznej instalacji do przerobu i zestalania odpadów, która w 100 proc. wpisuje się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce.

Altervita wygrała jawny, nieograniczony przetarg na teren przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na gospodarkę odpadami. Sąsiaduje on z gminnym składowiskiem odpadów komunalnych, które wymaga rekultywacji, czym nota bene nasza firma może się profesjonalnie zająć, jeśli taka będzie decyzja władz gminy.

Instalacje, które planujemy zbudować, będą pracować w obiegu zamkniętym – oddziaływanie przedsiębiorstwa nie wykroczy za teren działki, na której się znajdują. Produktem finalnym będą przede wszystkim materiały do budowy dróg a w znacznie mniejszej części odpady zestalone, nieszkodliwe i obojętne dla środowiska.

Odpady, które będą przerabiane przez Altervitę, to przede wszystkim odpady poprocesowe z instalacji termicznego przekształcania odpadów. Powstanie ich 12 w kraju, a najbliższa – jak już pisaliśmy – w Olsztynie. Są to głównie popioły i żużel. Chcemy, aby przyjmowane odpady pochodziły przede wszystkim z Olsztyna. Nie będą to odpady komunalne ani organiczne. Na pewno nie będą pochodzić z zagranicy, wbrew obawom niektórych.

Wbrew krążącym opiniom nie będzie to największe składowisko odpadów i największa instalacja do ich przetwarzania w regionie, ale z pewnością będą one jednymi z najbardziej nowoczesnych i bezpiecznych w kraju.

Proces budowy instalacji przetwarzającej odpady wymaga wielu zgód i decyzji odpowiednich organów państwowych i samorządowych. Ich wydanie uzależnione jest od wyników szczegółowych badań i kontroli już na etapie planowania inwestycji. Najważniejsze z nich to decyzja środowiskowa, która potwierdza spełnienie wszelkich obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska, a także wpisanie zakładu przetwarzania odpadów do Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami. Tu nie ma mowy o żadnej dowolności, czy samowoli.

Jesteśmy dopiero na początku drogi uzyskiwania tych decyzji. Uruchomienie zakładu to kwestia nie miesięcy, a lat. Oznacza to, że żadne rozstrzygnięcia nie zapadną przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nie chcemy aby temat tak ważnej inwestycji był wykorzystywany w kampanii wyborczej.

O naszych planach od początku informujemy publicznie. Odbyliśmy kilkanaście spotkań m.in z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z Burmistrzem Bisztynka i jego współpracownikami oraz z Prezesem Zarządu Spółki „Sękity”. Zostaliśmy także zaproszeni do prac nad wojewódzkim planem gospodarki odpadami – kluczowym dokumentem dla polityki odpadowej w regionie. 21 listopada ubiegłego roku uczestniczyliśmy w posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta, na którym szczegółowo omówiliśmy nasze zamierzenia i odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania formułowane zarówno przez radnych, jak i biorących udział w spotkaniu mieszkańców.

Kwota 20 mln zł za zakup terenu to bardzo istotna pozycja w budżecie gminy Bisztynek, która może zostać przeznaczona na inwestycje, projekty ważne społecznie. Dodatkowo (niezależnie od sprzedaży samej działki) dla gminy inwestycja AlterVity oznacza coroczne milionowe przychody. Siedziba firmy zostanie przeniesiona do Bisztynka (wpływy z CIT). Ponadto 50 proc. opłaty marszałkowskiej od każdej tony przyjętych odpadów wraca do gminy.

Kolejna korzyść dla społeczności lokalnej to miejsca pracy – AlterVita chce szukać pracowników wśród lokalnych mieszkańców oraz współpracować z lokalnymi firmami – m.in. budowlanymi oraz transportowymi.

Fot. Stowarzyszenie Nasz Bisztynek

Autor: K. Grabowska
Redakcja: B. Świerkowska-Chromy

Więcej w protest, działka, woda, składowisko odpadów, Bisztynek, mieszkańcy, grunty, Sękity, AlterVita
Trwa protest rolników na S7. Policja kieruje na objazdy

Około 50 rolników protestuje na drodze S7 od Kazimierzowa do Kmiecina, na granicy województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Wojciech Stępień, jeden ze strajkujących powiedział, że droga będzie...

Zamknij
RadioOlsztynTV