Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 11 °C pogoda dziś
JUTRO: 10 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Waloryzacja rent i emerytur. Nie trzeba składać wniosków, bo ZUS podwyższy świadczenia z urzędu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Nie trzeba składać żadnych wniosków, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy świadczenie z urzędu.

Świadczenia emerytalno-rentowe podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przysługującego w dniu 28 lutego 2017 roku, przez wskaźnik waloryzacji ogłaszany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynoszący 100,44%. Podwyżka nie może być jednak niższa niż:

  • 10 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych
  • 7,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 5 zł – w przypadku emerytur częściowych.

W przypadku emerytury ważne jest to, że minimalna kwota waloryzacji zostanie zastosowana jeżeli posiadamy prawo do emerytury minimalnej, czyli zgromadziliśmy odpowiedni staż pracy. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Od 1 marca 2017 r.  obowiązują również nowe  kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą, albo samoistnie, a także kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń od dnia 1 marca 2017 roku wynoszą:

  • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1000 zł
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 750 zł
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1200 zł
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 900 zł

Nowa kwota bazowa dla obliczenia emerytur od 1 marca 2017 roku wynosi 3536,87 zł. i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek zgłoszony po 28 lutego 2017 roku lub przed dniem 1 marca, jeżeli prawo do świadczeń powstało po dniu 28 lutego.

Szczegóły na stronie www.zus.pl

 

(bsc)

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w pieniądze, podwyżka, renta, ZUS, emerytura, waloryzacja
Dobroczyńcy byli hojni. 33 tysiące złotych zebrano podczas tegorocznej wenty Akcji Katolickiej i nie jest to kwota ostateczna

33 tysiące złotych zebrano podczas tegorocznej Wenty Dobroczynnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Nie jest jednak kwota ostateczna. Pieniądze pochodzą z wejściówek, loterii fantowej i licytacji darów...

Zamknij
RadioOlsztynTV