Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 22 °C pogoda dziś
JUTRO: 21 °C pogoda jutro
Logowanie
 

MEN ogłosił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zobacz jakie zmiany wprowadzono

Pandemia koronawirusa spowodowała przesunięcie egzaminów szkolnych.

Maturzyści zdawać je będą w dniach od 8 do 29 czerwca, ósmoklasiści  od 16 do 18 czerwca, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 22 czerwca do 9 lipca, a egzaminy zawodowe od 17 do 28 sierpnia.

Posłuchaj relacji Doroty Grzymskiej

Jak poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, dokumenty do szkół będą składane w dwóch etapach: 15 czerwca-10 lipca i 31 lipca-4 sierpnia. 12 sierpnia szkoły ogłoszą listy zakwalifikowanych uczniów, a 19 sierpnia przyjętych. Minister edukacji przypomniał, że w związku z epidemią koronawirusa przesunięte zostały terminy egzaminu ósmoklasisty i matur.

Egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z nowym harmonogramem egzaminów zewnętrznych, egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca. Wyniki poznają do 31 lipca.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Do nowego harmonogramu został dostosowany harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Minister przypomniał, że propozycja harmonogramu rekrutacji była poddana konsultacjom, napłynęło ponad 200 zgłoszeń ze strony nauczycieli, dyrektorów, podmiotów publicznych i samorządów.

Dariusz Piontkowski podał, że od 15 czerwca do 10 lipca będzie termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

Wnioski o przyjęcie do poszczególnych szkół, jak i duża część dokumentów może być składana w wersji elektronicznej. Nie ma potrzeby, aby osobiście udawać się do szkoły. Nie trzeba osobiście dokumentów zanosić. Do 10 lipca oprócz wniosku uczeń będzie zobowiązany dostarczyć też kopię świadectwa, może to być wersja elektroniczna

Szkoły dwujęzyczne, sportowe, wojskowe

Od 15 do 22 czerwca będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Od 23 czerwca do 7 lipca będą w tych szkołach przeprowadzone sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznych.

Druga tura składania dokumentów

Druga tura składania dokumentów do szkół to 31 lipca-4 sierpnia. To czas na uzupełnienie wniosku.

Wtedy należy złożyć kopię, także wersję elektroniczną, zaświadczenia wynikach egzaminu (ósmoklasisty). W tych kilku dniach uczeń, mając już świadomość jakie miał świadectwo, ile punktów otrzymał na egzaminie, może również zmienić swoją decyzję jeśli chodzi o szkoły, które chciałby wybrać w postępowaniu rekrutacyjnym

– wyjaśnił minister edukacji.

Ogłoszenie list kandydatów

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły

– poinformował szef MEN.

Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Kształcenie zawodowe

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Nie będzie postępowania uzupełniającego

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach.
Redakcja: B.Świerkowska-Chromy za PAP

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w szkoła, nauka, edukacja, szkoły
Gratka dla miłośników historii Mrągowa. Biblioteka miejska otrzymała książkę o przedwojennej szkole

Mrągowska biblioteka miejska otrzymała w darze wydaną w 1938 roku książkę o szkole szybowcowej w tym mieście. Pisana szwabachą powieść jest ilustrowana zdjęciami z tamtego okresu....

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV