BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dz. U. 94, poz. 1037 ze zm.), a także na podstawie statutu spółki.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.08.2001 r. spółka wpisana została do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 38114.

Spółce nadany został przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Olsztynie następujący numer REGON: 510226583

Spółka posługuje się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) 739-05-09-493, nadanym przez Urząd Skarbowy w Olsztynie.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu realizacji zadań radiofonii publicznej spółka może tworzyć na obszarze swego działania, za zgodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podmioty gospodarcze przewidziane przepisami prawa.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości).


Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Data utworzenia: 2009-03-29 20:31:26
Data publikacji: 2017-03-10 13:26:20
Liczba odsłon: 9617

Historia:

Data publikacji Opublikował Opis zmian
2017-03-10 13:26:20 Beata Świerkowska aktualizacja
2009-03-29 20:31:37 Administrator systemu
2009-03-29 20:31:26 Administrator systemu
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86