BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym. Działa według zasad określonych w art. 28a ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji. Rada liczy 15 członków, kadencja trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada Programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.


Uchwałami nr 411/2021, 412/2021, 413/2021, 414/2021, 415/2021 i 416/2021 z dnia 25 marca 2021 roku, Rada Mediów Narodowych powołała nową 15-osobową Radę Programową Radia Olsztyn S.A.

W jej skład weszli:

1. Cybulski Wojciech
2. Szaj Robert
3. Szkaradziński Mateusz
4. Zybajło Monika
5. Żuchowski Henryk
6. Telesz-Burczyk Irena
7. Iwański Ireneusz
8. Wcisła Dorota
9. Szczypiński Zbigniew
10. Ciechomski Zbigniew
11. Kozłowski Patryk
12. Markowicz Edyta Urszula
13. Mikołajczyk Maciej Tomasz
14. Nojman Radosław Marcin
15. Rudź Przemysław Mieszko

Na inauguracyjnym posiedzeniu 6 kwietnia 2021 roku powołano Prezydium Rady Programowej, w którego skład weszli:

1. Robert Szaj – przewodniczący
2. Radosław Nojman – wiceprzewodniczący
3. Dorota Wcisła – sekretarz

 


Rada Mediów Narodowych, na posiedzeniu 16 marca 2017 roku, powołała Radę Programową Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - VI kadencji (uchwała nr 75/2017). W jej skład weszli:

1) Dariusz Bonisławski
2) Selim Chazbijewicz - rezygnacja 27.11.2018
3) Wojciech Cybulski
4) Dariusz Rudnik
5) Robert Szaj
6) Irena Burczyk
7) Ireneusz Iwański
8) Dorota Wcisła
9) Sebastian Kuźniewski
10) Izabela Smolińska-Letza
11) Krzysztof Bielawny
12) Władysław Kałudziński
13) Wojciech Kowalski
14) Radosław Marcin Nojman
15) Jan Rosłan


Uchwała Rady Mediów Narodowych nr 75/2017

Na inauguracyjnym posiedzeniu 12 kwietnia 2017 powołano prezydium Rady Programowej, w którego skład weszli:

Robert Szaj - przewodniczący
Jan Rosłan - wiceprzewodniczący
Radosław Nojman - sekretarzKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na posiedzeniu 30 października 2012, powołała Radę Programową Radia Olsztyn - V kadencji (uchwała nr 402/2012). W jej skład weszli:

1.  Zbigniew Ciechomski - rekomendowany przez PSL
2.  Rafał Gozdur - rekomendowany przez Ruch Palikota
3.  Adam Hołub - rekomendowany przez Elbląska Fundacja Akademicka
4.  Ireneusz Iwański - rekomendowany przez PO - przewodniczący
5.  Tomasz Miętkiewicz - rekomendowany przez Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskie, Klub Biznesu
6.  Paweł Pietnoczka - rekomendowany przez Związek Ukraińców w Polsce
7.  Leszek Sobański - rekomendowany przez PiS - rezygnacja z dniem 26 kwietnia 2016
8.  Marek Sokołowski - Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu
9.  Witold Strzelec - rekomendowany przez PO
10. Piotr Sułkowski - rekomendowany przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków i Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
11. Zbigniew Szczypiński - rekomendowany przez SLD - wiceprzewodniczący
12. Zbigniew Szmurło - rekomendowany przez Solidarną Polskę
13. Irena Telesz-Burczyk - rekomendowana przez PO
14. Bożena Ulewicz - rekomendowana przez PiS
15. Dorota Wcisła - rekomendowana przez PO - sekretarz

Na pierwszym posiedzeniu 11 grudnia wybrano Prezydium Rady. Jej przewodniczącym został Ireneusz Iwański, wiceprzewodniczącym Zbigniew Szczypiński, sekretarzem Dorota Wcisła.W związku z rezygnacją dwóch członków Rady Programowej,  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała w to miejsce nowych.
Uchwałą KRRiT nr 521/2009 z 3 grudnia 2009 Artur Chojecki zastąpił Marcina Poczobutta
Uchwałą KRRiT nr 527/2009 z 8 grudnia 2009 Katarzyna Sztylc zastąpiła Żanetę Zwierko.


Oto skład Rady Programowej IV kadencji Radia Olsztyn SA:

1. Dariusz Piotr Bonisławski
2. Krzysztof Bontal
3. Zbigniew Ciechomski
4. Katarzyna Figiel
5. Ireneusz Iwański
6. Jolanta Janiszewska
7. Elżbieta Jelińska
8. Paweł Lulewicz
9. Marek Nowak
10. Artur Chojecki zastąpił Marcina Poczobutta
11. Zbigniew Szczypiński
12. Irena Telesz-Burczyk
13. Bożena Ulewicz
14. Krzysztof Andrzej Worobiec
15. Katarzyna Sztylc (zastąpiła Żanetę Zwierko).

Na posiedzeniu 24 października 2008 r. wybrane zostało prezydium Rady Programowej w składzie:

Ireneusz Iwański - przewodniczący,
Bożena Ulewicz - wiceprzewodnicząca,
Katarzyna Sztylc - sekretarz od 12 stycznia 2010.

 

Kontakt
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie “RADIO OLSZTYN” Spółka Akcyjna 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24 tel. fax.  +48 (0-89) 526-75-86 e-mail:


Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Data utworzenia: 2009-03-29 20:19:19
Data publikacji: 2021-05-31 13:37:27
Liczba odsłon: 11322

Historia:

Data publikacji Opublikował Opis zmian
2021-05-31 13:37:27 Beata Świerkowska zamieszczenie informacji nt powołania Rady Programowej Polskiego Radia Olsztyn
2018-12-05 11:06:35 Beata Świerkowska aktualizacja dotycząca rezygnacji jednego z członków rady
2017-04-13 17:44:36 Beata Świerkowska informacja o wyborze prezydium Rady Programowej
2017-03-20 19:05:04 Beata Świerkowska zamieszczenie informacji nt powołania Rady Programowej VI kadencji
2016-04-27 08:48:58 Beata Świerkowska test poprawności
2016-04-27 08:48:28 Beata Świerkowska informacja o rezygnacji Leszka Sobańskiego
2013-01-02 14:55:04 Beata Świerkowska informacja o wyborze Prezydium Rady Programowej
2012-11-12 13:34:28 Beata Świerkowska test poprawności
2012-11-12 13:32:59 Beata Świerkowska zamieszczenie informacji o powołaniu przez KRRiT Rady Programowej Radia Olsztyn
2011-08-29 14:03:16 Adam Socha poprawka
2011-08-29 14:02:11 Adam Socha poprawka
2011-08-29 14:01:15 Adam Socha poprawki
2010-10-19 09:19:06 Adam Socha poprawienie wyglądu
2009-12-14 12:12:52 Beata Świerkowska zmiany w składzie Rady Programowej
2009-06-02 10:59:25 Tadeusz Sadowski zmiana testowa - sprawdzenie poprawności wpisów w przypadku zmian nanoszonych do wpisów w szczególnosci przenoszenia linii itp.
2009-04-03 16:59:55 Beata Świerkowska
2009-03-29 20:19:30 Administrator systemu
2009-03-29 20:19:19 Administrator systemu
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86