Wydarzenia pod patronatem Radia Olsztyn

<< Lista wydarzeń
Akcja społeczna "Wspieram region"
13-01-2020 godz. 05:00 do 30-04-2020 godz. 05:00
województwo warmińsko-mazurskie
Patronat Radia Olsztyn
./upload_f/patronaty/f36da80f.jpg

 

Wspieram region – to akcja społeczna na rzecz ogółu organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur.

Od 2010 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje akcję społeczną, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur.

W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma aktualnie 306 organizacji pożytku publicznego. Z danych pozyskanych z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wynika, że w 2019 roku mieszkańcy Warmii i Mazur przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 22,6 mln zł, z czego ponad 5,2 mln zł (wzrost o ponad 400 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego) trafiło do organizacji z naszego regionu, ale nadal sporo bo ponad 6,8 mln zł – to kwota stanowiąca wartość 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wynikająca z zeznań, w ktorych podatnicy nie zadeklarowali chęci przekazania 1% podatku organizacjom a jest to zatem wartość, która potencjalnie mogłaby jeszcze wpłynąć do organizacji pożytku publicznego, w tym organizacji z naszego regionu.

Przypomnijmy – 1% można przekazać organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów – pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://wspieramregion.pl/