BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu spółki, bilansu oraz rachunku wyników za rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
3) udzielenie pokwitowania władzom spółki z wykonania przez nie obowiązków,
4) zmiana statutu spółki, w uzgodnieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,
5) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
6) inne sprawy określone przepisami statutu i przepisami prawa.


Data utworzenia: 2009-03-29 20:25:17
Data publikacji: 2015-07-15 11:22:27
Opublikował: Łukasz Węglewski
Zatwierdził: Łukasz Węglewski
Liczba odsłon: 1398

Historia:

Data publikacji Opublikował Opis zmian
2015-07-15 11:22:27 Łukasz Węglewski aktualizacja
2009-03-29 20:27:58 Administrator systemu
2009-03-29 20:25:17 Administrator systemu
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86