BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

majątek

Majątek (stan na 31.12.2011 r.)

AKTYWA TRWAŁE - 6.512.450,65
Wartości niematerialne i prawne – 28.616,36
Rzeczowe aktywa trwałe - 6.402.730,29
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 48.104,00

AKTYWA OBROTOWE
- 5.267.727,90
Zapasy – 17.857,06
Należności krótkoterminowe – 639.147,37
Inwestycje krótkoterminowe - 4.607.356,89
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 3.366,58

RAZEM AKTYWA
– 11.780.178,55

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2012-07-11 13:53:14
Data publikacji: 2012-07-11 13:54:16
Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Liczba odsłon: 2435
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86